Ingen kantsikring

Her er det ingen sikring av kantene. Siste rekke stein ligger direkte mot bedet, uten støtte fra for eksempel betong. I en innkjørsel med tung biltrafikk, betyr det at steinene kommer til å skli.

Løsning: En solid kantsikring lages ved å støpe fast store kantblokker i betong ytterst, eller ved å støpe en kraftig kant inn mot de ytterste steinene.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Styrk belegningen med kantsikring

Feil kantsikring

Stenene er alle lagt på samme led som en bort yderst som et forsøg på kantsikring. Men det kræver større sten eller beton. Så stenene vil skride ud til siden, når der kører biler, og komme til at ligge med stor afstand mellem fugerne.

Løsning: Bruk kantblokker beregnet til formålet når du skal kantsikre en innkjørsel. Det er særlig viktig på den første delen av innkjørselen, der hjulene svinger og belaster belegningen mest.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Styrken sitter i kanten

Feil fall

Hvis det er mørke områder på sokkelen til huset, er det tegn på at vannet i innkjørselen eller terrassen blir ledet i feil retning, nemlig mot huset. Det er en dårlig idé, fordi det kan gi fuktskader på huset.

Løsning: Sørg for å lage et fall på belegningen, som vender riktig vei – vekk fra huset! Et fall på 2 cm per meter er passe.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Slik etablerer du fall på belegningen

Dype kjørespor

Kjøresporene er dype, og blir bare dypere med tiden. Når steinene ikke ligger vannrett, oppstår det store fuger. Det betyr at det enklere trenger ned store mengder vann under belegningen. Det ødelegger underlaget og får steinene til å ligge enda mer ujevnt.

Løsning: Det er dessverre kun én løsning. Opp med steinene, og start forfra, så underlaget blir i orden. Fjern det øverste settelaget og stamp bærelaget godt, slik at eventuelle hull lukkes.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Slik legger du en fast bunn under belegningen

Trerøtter presser opp belegningen

Røtter fra et stort tre har presset opp steinene, slik at det har blitt en stor sprekk i belegningen. Den er ujevn med helt åpne fuger, så vann kan trenge ned og ødelegge underlaget enda mer.

Løsning: Fjern store trær som står tett inn mot der du vil anlegge en innkjørsel eller en terrasse. Røttene vil ødelegge belegningen.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Fiks innkjørselen før det går galt

Fugene svinger

Når steinene er lagt for tett, vil fugene fort kunne komme til å svinge, så de ser skjeve og upresise ut. Det er særlig tydelig når du studerer de “lange” linjene.

Løsning: Lag en fuge som er stor nok til at den kan fange opp de små variasjonene som alltid finnes i steinstørrelsen. En fuge på 2-5 mm er passe.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Fiks de skjeve steinene i innkjørselen

Steinene vender feil vei

Når steinene i en innkjørsel er lagt i kjøreretningen, er ikke belegningen like sterk som når steinene legges på tvers av kjøreretningen. Steinene presses lettere ut til siden, og fugene vil bare fortsette med å bli større og større.

Løsning: Avlange steiner, for eksempel herregårdsstein, skal legges på tvers eller diagonalt av kjøreretningen.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Herregårdsstein: Én stein - 1000 muligheter

Fiberduk under steinene

Legger du belegningsstein oppå fiberduk, kommer ikke steinene til å ligge bra. De får nemlig ikke ordentlig tak i det øverste settelaget/ avrettingslaget. Det skal trenge litt opp i fugene, for at steinene skal ligge så stabilt som mulig. For øvrig unngår du ikke ugress ved å legge steinene oppå fiberduk. Frø kommer nemlig ovenfra.

Løsning: Steinene skal legges i et settelag/avrettingslag, som er 2-4 cm tykt, og trykkes godt ned i underlaget med en platevibrator til slutt.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Stamp innkjørselen sterk

Strandsand i fugene

Strandsand hører til på stranden, ikke i en belegning. Strandsand er nemlig så fint at det raskt forsvinner. Det “pakkes” heller ikke sammen, fordi kornene er runde. Det betyr at belegningen kommer til å ligge ujevnt, fordi de ikke får støtte i fugene.

Løsning: Du skal bruke riktig fugesand i fugene. Den består av småstein med en diameter på 0-4 mm.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Alt om grus!

Bedet er høyere enn innkjørselen

Når innkjørselen eller terrassen ligger lavere enn kantene i siden, blir den vanskelig å holde ren hvis det er gress eller et bed ved siden av. Gress vil vokse inn på belegningen, og jord legger seg i fugene, så det kan gro ugress i dem.

Løsning: En innkjørsel eller terrasse skal helst anlegges så kanten er 5 cm høyere enn de tilstøtende omgivelsene.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Aldri mer ugress!