Bunnsolid innkjørsel

Hvis belegningen din skal tåle biler, er det viktig både å bruke riktige steiner og å legge dem riktig. Her kan du se hvordan, slik at du ikke kaster bort tid, penger og krefter på en innkjørsel som kun holder seg pen og jevn i et par år.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
20.000 kroner

Intro

Når du vil legge stein i en innkjørsel, er det viktig å gjøre det riktigt. De fleste av oss har sett eksempler på innkjørsler med steiner med tydelige kjørespor etter biler. Slike ting er ergerlig, når det tross alt er brukt mange krefter og mye tid på å lage innkjørselen.

I denne veiledningen viser vi hvordan du lager en steinbelagt innkjørsel, der du ikke risikerer at steinene sklir ut eller at det oppstår kjørespor.

Veiledning

01
Sett kantsteinene 5 Trinn

For å holde belegningen på plass, slik at betonghellene ikke sklir ut når det kjøres på dem, skal kantene sikres med kantstein. De støpes fast i tørrbetong, etter at et 15 cm bunnsikringslag er lagt ut og stampet godt.

Det er viktig at kantsteinene legges nøyaktig, ettersom de bestemmer nivået for hele flaten. En innkjørsel skal ha et fall på 2 % vekk fra huset (det vil si 2 cm fall per meter). Uansett om fallet er på langs eller på tvers av innkjøringen, har det betydning for hvordan kantene skal ligge.

1

Spenn ut snorer. For å få en nøyaktig markering av hvor overkanten av kantsteinene skal være, spennes det ut en murersnor i begge sider. Det er fra denne snoren du skal grave ned for å få plass til gruslagene.

2

Fordel tørrbetong i et cirka 15 cm tykt lag. Når bunnsikringslaget er komprimert til riktig høyde, kan betongen fordeles i en vold og rettes av noenlunde. Det skal være 10-15 cm betong under steinene.

3

Sett kantsteinene i den tørre betongen. Steinene rettes inn etter snoren og bankes på plass med en kraftig gummihammer, som ikke slår i stykker steinene. Her får du også bruk for et langt vater.

4

Legg tørrbetongen opp langs steinene på begge sider. De skrå sidene betongen danner vil fordele trykket ovenfra og holde kantene på plass. Fukt deretter betong og kantstein med vann uten å spyle noe vekk.

5

Press betongen lett sammen, og glatt overflaten som vist på bildet. Eventuell betong på toppen av kantsteinene fjernes straks med vann og en børste. La betongen herde noen dager før du fortsetter.

02
Rett opp lagene 5 Trinn

Oppå det stampede bunnsikringslaget skal det legges et bærelag i 12-15 cm tykkelse. Du skal regne med at grusen setter seg, så det skal legges ut cirka 20 cm grus før det kjøres over to ganger med platevibratoren.

Fallet til innkjørselen avsettes i bærelaget. Det fungerer ikke å gjøre det i avrettingslaget, fordi det risikerer å sette seg. Avrettingslaget komprimeres heller ikke med platevibratoren. Det skal bare trekkes av, slik at det er helt plant og fortsatt har et fall på 2 %.

1

Legg ut avrettingsgrus på det stampede bærelaget. Fordel grusen med baksiden av en rive, slik at den er noenlunde jevn. Dette gruslaget skal ikke komprimeres eller dekkes med fiberduk. Grusen skal kunne bevege seg opp i fugene nedenfra, slik at den låser steinene.

2

Spenn ut snorer på tvers for å angi høyden på den ferdige flaten. Bruk kantsteinene som styrepunkter, og hold snorene fast med løse steiner. Legg ut 2-3 meter lange metallrør på langs av flaten.

3

Press rørene ned i grusen. Mål hyppig ned fra snorene, slik at overkanten av rørene ligger en helletykkelse minus 1,5 cm under snorene. Når belegningen vibreres til slutt, vil de flukte med kantsteinene.

4

Trekk av avrettingslaget. La en rettholt hvile på rørene, og trekk den fra side til side, bakover mot deg. Fjern grushaugen etter hvert som den vokser.

5

Fjern rørene, og fyll opp sporene med avrettingsgrus. Bruk en murerskje eller en plankebit til å jevne den ut med. Unngå å gå på gruslaget. Det skal være helt glatt når betonghellene skal legges på.

03
Legg stein i forband 4 Trinn

Når underlaget er rettet opp, er du klar til å legge betongsteinene. De legges forskjøvet, på tvers av kjøreretningen, for å sikre stabiliteten. Der det ikke går opp i bredden mellom kantsteinene, må de ytterste steinene tilpasses med en steinsaks eller en vinkelsliper.

Stå på de steinene du allerede har lagt og jobb deg fremover, slik at du ikke tramper hull i avrettingslaget. Har du en hjelper til å kjøre frem steiner, skal det også gjøres på steinene som er lagt.

Fei fugesand i fugene underveis - det låser steinene mens du går på dem.

1

Legg de første rekkene. Begynn med en hel stein i den ene siden i første rekke og med en halv stein i den andre rekken. Forskyvningen bidrar til å låse rekkene, slik at belegningen holder seg pen.

2

Juster høyden underveis. Sjekk hele tiden at steinene flukter. Tilføy litt grus hvis en stein må heves litt, og fjern litt hvis en stein ligger litt for høyt. Ikke stol på at sluttvibreringen fikser det.

3

Finjustering. Hvis det er en stein som ikke ligger helt på linje, er det viktig å få den banket på plass før du går videre til neste rekke. Ellers vil feilen forplante seg videre. Bruk en stor gummihammer.

4

Til slutt skal det fuges og vibreres. Hell ut fugesand på hellene, og fei den ned i fugene på kryss og tvers. Kjør over med platevibratoren, slik at sanden jobber seg helt ned - og opp i fugene nedenfra. Gjenta til alle fugene er fylt.

Materialer

 • Bundsikringsgrus (her 10 tons)
 • Stabilgrus (her 10 tons)
 • Afretningsgrus (her 1,7 tons)
 • Tørbeton (her 30 sække a 25 kg)
 • 40 x 20 x 8 cm betonfliser (her 30 m²)
 • 15 x 20 x 60 cm kantsten (her 26 stk.)
 • Fugesand (her 10 sække a 20 kg)

SPECIALVÆRKTØJ

 • Motorbør
 • Pladevibrator
 • Fliseklipper/vinkelsliber
 • Lang retskinne
 • Langt vaterpas
 • Kraftig gummihammer

Tidsforbruk

En uke for 25-30 m².

Pris

Cirka 20.000 kroner for 30 m², pluss frakt og leie av maskiner.

Vanskelighetsgrad

Tungt, men ikke vanskelig arbeid. Et par hjelpere er smart å ha.

Video

Fall på belegning

Med et måleplan er det enkelt å måle opp til fall

Video

Avrettingslag til belegning

Med to rør og et rett bord blir det helt plant

Video

Belegning i nivå

Video

Slik bruker du platevibratoren

Platevibrationen er en relativt enkel maskin, til gjengjeld er den helt uunnværlig når du skal sikre en fast og jevn bunn under belegningsstein. I denne videoen kan du se hvordan du bruker maskinen.

Video

Fuging av stein og heller

Med riktig fugesand blir belegningen solid

Video

Tips & Triks

Lei deg fra tunge løft

Når du skal flytte mange tonn grus og stein, sparer du både tid og krefter med en minidumper. Den kan romme det samme som 7-8 vanlige trillebårer og har et plan som kan tippes, slik at du skåner ryggen.

Til komprimering av gruslagene er en platevibrator nødvendig. Den krever litt øvel se å bruke, og det er viktig å huske at lagene skal kjøres over minst to ganger.

Begge maskinene kan leies og leveres hjem me hos deg. Husk for øvrig å kjøpe bensin, hvis det ikke følger med.

Regn med at du må bruke begge maskine ne i flere omganger.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Innkjørsel