Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Når det regner på taket, bruker vi å føre vannet et sted det ikke kan gjøre skade. Riktignok er bakken i stand til å ta imot det vannet himmelen velsigner oss med. Men når det kommer mye samtidig og alt samler seg på et mindre område, må vi hjelpe naturen med å ta vannet unna ved hjelp av takrenner, avløp og synkekummer. Men når det gjelder en stein- eller hellelagt innkjørsel, tenker vi ikke alltid over at vannet ikke bare samler seg i dammer, men kan trekke ned i grunnmuren, overvanne et blomsterbed eller kan få sanden under belegningen til å rase sammen. Løsningen kan være ei «takrenne» i bakkenivå, ei renne dekket av ei rist, som akkurat som takrenna fører vannet til et avløp. Og den er lett å legge selv hvor den skal bære tunge biler.