Gressarmering hindrer oversvømmelser

Med gress­armerings­matter i innkjøringen, får du en belegning som raskt kan lede vekk store mengder regnvann. Det reduserer risikoen for oversvømmelser, avlaster kloakksystemet og er godt for miljøet.

Gressarmering består som oftest av kraftige plastmatter med åpne felt, der du enten kan så gress eller legge grus. Armeringsmattene settes sammen til et stort felt, for eksempel til en innkjørsel, og er solid nok til at det kan kjøre biler oppå.

Legger du gressarmering i innkjøringen, får du en permeabel belegning. Det vil si en belegning som tillater store mengder vann å passere raskt gjennom og ned i bakken, fordi belegningen er veldig “åpen”, i motsetning til en innkjøring av betongstein.
Skal vi tro alle spådommer om fremtidens vær, blir det mer behov for permeable belegninger i årene som kommer. Ellers vil kraftige regnskyll og skybrudd skape problemer for kloakksystemene våre.

Hvis regnvannet ikke kan trenge ned i bakken, blir det nemlig typisk ledet ut i en mengde rør under bakken. Og disse rørene er ikke dimensjonert til å kunne ta imot så store mengder regn som meteorologenes fremtidsberegninger forteller at vi kan vente oss.

Fremtidssikker og miljøvennlig

Velger du gressarmering til innkjøringen, får du en belegning som ikke bare er fremtidssikker, men også mer miljøvennlig. Det er nemlig langt bedre å få regnvannet ledet ned i bakken, der det er et positivt bidrag til grunnvannet, fremfor ut i kloakksystemet, der det renses for å kunne brukes igjen eller bare ledes ut i havet.

Enkle å jobbe med

Gressarmeringsmatter er enkle å jobbe med. De veier veldig lite sammenlignet med betongstein, og fordi det typisk går 4-6 matter til 1 m2, er de også litt raskere å legge. Selve sammenføynings­metoden er også enkel – de presses/slås bare sammen ved hjelp av et klikksystem. Når armeringsmattene er satt sammen, kan du enten så gress eller fylle hullene med småstein. Ganske enkelt.

Underlagets oppbygging

Det er viktig at underlaget er i orden og bygges opp riktig, slik at du får en så sterk og langtidsholdbar belegning som mulig. Det gjelder for enhver type belegning – også gressarmering. Hvor mye jord du må fjerne, og hvor tykke de nye, bærende lagene skal være, avhenger av hvor stor belastningen blir. Jo større belastning gressarmeringen utsettes for, for eksempel tunge biler, desto tykkere skal det bærende laget være.

Til belegning der det kjører biler

 1. Fjern 40 cm av det øverste laget med jord.
 2. Komprimer jordlaget med en platevibrator.
 3. Legg eventuelt et geonett oppå bakken.
 4. Legg ut et 30 cm bærelag.
 5. Komprimer bærelaget med en platevibrator.
 6. Legg ut 4-5 cm avrettingsgrus.
 7. Legg armeringsmattene.
 8. Fyll armeringsmattene med jord og gress eller småstein.

Til belegning uten tung trafikk

 1. Fjern 15 cm av det øverste laget med jord.
 2. Stamp jordlaget.
 3. Legg ut et 10 cm bærelag.
 4. Stamp bærelaget.
 5. Legg ut 4-5 cm avrettingsgrus.
 6. Legg armeringsmattene.
 7. Fyll armeringsmattene med jord og gress eller småstein.

Komprimering av underlaget er et krav

Det er viktig at du komprimerer jorden under gressarmeringsmattene, slik at belegningen blir solid. Legger du gressarmering i en innkjøring der det kjører tunge biler, skal du bruke en platevibrator til å komprimere både jordlaget og bærelaget.

Skal du “bare” legge gressarmering på en hagesti, kan du nøye deg med å stampe underlaget med for eksempel en stolpe med et håndtak på. Avrettingslaget skal ikke komprimeres.

Armeringsmatter kan også fylles med småstein

Det mest vanlige er å så gress i armeringsmattene, men du kan også fylle hullene med småstein. Det gir deg mulighet til å velge mellom forskjellige farger.

Hvis du ønsker en belegning med småstein, får du litt mer hold på steinene med armeringsmattene. Du unngår også at steinene setter seg fast i dekkene til bilen hvis du bare fyller nettene til kanten, og ikke over.

Slik sår du gress i armeringsmatter

Velger du å så gress i armeringsmattene, er det viktig at du ikke fyller jord helt opp til kanten av hullene. Vær også oppmerksom på at du må velge riktige gressfrø.

1

Armeringsmattene plasseres i riktig nivå. Her skal overkanten på mattene flukte med overkanten på den gressplenen de plasseres i.

2

Hell jord i armeringsmattene. Her brukes en jord som er blandet med litt sand, slik at jordblandingen ikke blir for kompakt. Jorden fordeles i første omgang med en spade, så jevnt som mulig over mattene. Det finnes også jordblandinger du kan kjøpe ferdigblandet – klar til bruk.

3

Jorden fordeles slik at det kommer jord i alle hullene. En kost er fin til formålet. Sørg for at jorden ikke kommer helt opp til kanten, men 0,5 cm fra den. Når gresset gror i jord litt under kanten, er det bedre beskyttet med best mulig vekstbetingelser.

4

Så frø i armeringsmattene. Frøene er lettest å fordele jevnt hvis du blander dem opp i litt jord. Sørg for at gresset får vann nok i starten, slik at det får en god start.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Innkjørsel