Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Grønn innkjørsel

Skriv ut Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

En innkjørsel trenger ikke å bestå av jevn, grå betong. Hvis du velger gressarmering, får du en grønn innkjørsel med mange fordeler.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
6.000 kroner
Grønn innkjørsel

Intro

Gressarmeringsstein er belegningsstein der det skal gro gress i fugene, slik at innkjørselen får et grønt utseende. Gresset holder seg pent, fordi du ikke kjører direkte oppå det. Belegningen er like sterk som en tradisjonell innkjørsel med betongstein.

Om vinteren slipper du salt og grus, fordi overflaten ikke blir like glatt som en innkjørsel med betongstein, ettersom overflaten er mer ujevn. I sommerhalvåret slipper du å luke ugress mellom steinene, for det er faktisk meningen at det skal være grønt i fugene.

Når bare gresset får skikkelig feste, vil det holde ugresset unna. Det eneste du skal gjøre, er bare å slå gresset med gressklipperen en gang i blant i løpet av sommeren.

LES OGSÅ: Slik får du en sterk plen med gressarmering!

Veiledning

Klargjøring

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Før du setter i gang med å legge stein, skal du sørge for at underlaget er i orden - godt komprimert - slik at steinene ikke får setninger. På tegningen nederst kan du se hvordan du bygger opp underlaget.

Du skal også sørge for å lage fall på underlaget på minst 1 cm per meter. Det kan du markere ved å slå ned påler i bakken, som du legger et 2 m langt vater oppå. Hvis du legger en 2 cm kloss under vateret i den enden som innkjørselen skal helle mot, får du et passe fall når vateret viser vannrett. Juster pålene, og bank dem ned i bakken til de står i en høyde som tilsvarer tykkelsen på steinene, pluss settesanden under.

1

Asfalten skjæres til, slik at det er en rett kant å legge gressarmerings-steinene mot når du har bestemt deg for størrelsen på innkjørselen. Her bruker vi en stor vinkelsliper med diamantskjæreskive.

2

Lag fall på underlaget. Slå ned påler med ca 1,9 m avstand, og plasser et 2 m langt vater oppå. Legg en 2 cm tykk kloss under vateret i den enden som vender vekk fra huset. Da finner du et passe fall. Slå ned pålen til vateret er vannrett.

3

Juster pålene, slik at det blir et fall på minst 1 cm per meter. Det er smart å avsette målene til både stein og grus på pålen. Her er det målt opp 11 cm - 8 cm til stein og 3 cm til sanden under.

Underlaget

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Når du lager fall på innkjørselen, gjelder det både lagene av stabilgrus og settesand, slik at den ferdige steinbelegnin-gen får en lett skråning vekk fra huset. Fallet på gruslagene justeres ved hjelp av et par rette stålrør, som legges med riktig fall i underlaget.

Lagene rettes opp med et rett bord som trekkes over stålrørene. Etterpå kjører du over underlaget med en plate-vibrator på kryss og tvers, slik at det blir godt komprimert. Det er viktig for å få et godt resultat. Ellers risikerer du nemlig at steinene synker der bilen vanligvis står parkert.

1

Fyll stabilgrus på underlaget, opp til merkene på pålene. Fordel det så jevnt som mulig.

2

Rett opp stabilgrusen med et langt, rett bord eller en rettholt. Fjern pålene først, og legg ned to stålrør i grusen. Bruk igjen klossen på 2 cm og vateret for å sjekke fallet på underlaget.

3

Kjør over stabilgrusen to ganger med en platevibrator - først på langs, deretter på tvers. Hvis grusen er tørr i dybden, skal den vannes. Da setter den seg til et fast og godt underlag. Fjern rørene før du vibrerer.

4

Legg settesand på stabilgrusen når den er vibrert. Legg stålrørene med fall oppå underlaget, 7 cm under ferdig høyde. Sjekk med bordet om det er hull. Hvis det er hull, fylles de opp. Legg på settesand, og trekk det av med bordet.

Legg steinene

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Nå kan du sette i gang med å legge gressarmeringssteinene. Spenn først ut en snor vinkelrett i hele lengden til innkjørselen, slik at du har noe å rette deg inn etter.

Steinene legges ut langs snoren - rekke etter rekke. Når du har lagt én rekke, legger du et rett bord langs steinene,

for å sjekke at rekken ligger rett. Du skal også sørge for at det er 3 mm luft mellom hver rekke. Det sikrer du med små plater av masonitt mellom steinene. Begynn hver annen rekke med en stein i halv størrelse. Da blir steinene liggende forskjøvet i forhold til hverandre i såkalt halvforband. Det gir en sterk belegning.

1

Spenn ut en snor vinkelrett mellom huset og asfaltkanten som innkjørselen skal gå ut til. Begynn ved snoren, og legg den første steinrekken langs asfaltkanten. Det er viktig at første rekke ligger nøyaktig.

2

Legg et rett bord langs steinene når første rekke er lagt, og fyll opp fugen med fugesand. Avstanden mellom steinene styres med små biter av masonitt (3 mm), slik at fugene blir jevne. Press steinene mot bordet. De låses når fugene blir fylt.

3

Legg den neste rekken av stein. Den begynner med en halv stein. Hver annen rekke begynnes med en halv stein, slik at du lager et såkalt halvsteinsforband. Husk masonittplater mellom steinene.

4

Fyll fugesand i neste fuge, når du har lagt to rekker stein med masonitt-stykker mellom. Masonittstykkene mellom første og annen rekke løftes opp med en tang, slik at fugen kan fylles opp. Når du har lagt en rekke til, fylles den neste fugen.

5

Kutt steinene hvis du har behov for tilpassing. Det gjøres raskt og enkelt med en gammel øks og en slegge. Lag en haug av sand. Legg steinene på den, og hold øksen i sporet. To slag med sleggen, og steinen er delt.

6

Når fugene fylles fortløpende, er det mulig å gå og krabbe på steinene uten at de flytter seg. Sjekk breddemålet for hver fjerde rekke stein. Rett dem inn, hvis det er behov for det.

7

Legg bordet langs steinene for hver fjerde rekke, og rett dem inn så de støter inn mot bordet. Når steinene er rettet inn, trekkes masonittstykkene opp, og det fylles i fugesand.

8

Steinene transporteres på en sekketralle. Det skal brukes mange stein til en belegning på 20 m, så det er en stor hjelp å bruke en sekketralle. Du kan enkelt stable 10 stein på den.

Kantsikring

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Det er viktig at du lager en kantsikring rundt en innkjørsel, slik at belegnings-steinene ikke sklir ut til siden når biler kjører på dem. Her lages kantsikringen med tørrbetong. Den kjøpes ferdigblandet, og røres bare opp med vann. Betongen fylles i en renne som er gravd langs den ene siden av innkjørselen, slik at den danner en kant langs både steinene og underlaget.

Når du har sikret kantene, skal over-flaten vibreres, så steinene blir presset ned i samme nivå. Til slutt skal du bare fordele jord eller toppdressing i fugene, slik at du kan så gress.

1

Lag en kant av betong langs steinene. Grav en liten renne først, og fyll betongen i den, slik at den danner en liten “vold” som er bredest nederst. Kantsikringen lages av tørrbetong. Den herder etter cirka en ukes tid.

2

Kjør over med platevibratoren, slik at steinene havner i samme nivå. Kjør på tvers av leggeretningen. Det gjør at fugesanden kiler seg godt ned mellom steinene, og låser dem totalt.

3

Hell jord utover steinene, og fordel den i fugene med en kost. Fei litt skrått på fugene, så jorden kommer godt ned og blir jevnt fordelt. Kjør over enda en gang med platevibratoren.

4

Til slutt kan du så gress i fugene. Det er lettest å fordelene frøene jevnt hvis du bruker en bøtte med mindre hull til å helle av, for eksempel en bøtte til veisalt.

5

Det eneste du skal gjøre med en innkjørsel med gressarmering, er å slå gresset en gang i blant.

Materialer

Til 20 m2 innkjørsel:

 • Gressarmeringsstein (her fra IBF)
 • 3 m3 stabilgrus
 • 1 m3 settesand
 • Tørrbetong, 2 sekker à 20 kg
 • Fugesand, 10 sekker à 20 kg
 • Toppdressing, 5 sekker à 50 kg
 • Gressfrø, 0,5 kg

Spesialverktøy

 • Platevibrator, minst 100 kg

Tidsforbruk

3-4 dager for 20 m2

Pris

Cirka 6000 kroner for 20 m2

Vanskelighetsgrad

Det er enkelt nok å legge stein, men vær nøye med å få komprimert bunnen, slik at du ikke får setningsskader i belegningen.

Tegning

Slik er underlaget bygget opp

Underlaget skal være i orden, hvis du vil oppnå et bra resultat. På denne tegningen kan du se hvordan det er bygget opp.

Når du fuger mellom gress-armeringsstein, er det viktig at fugene ikke er fylt helt opp. Fugeblandingen skal være cirka 1 cm under toppen av steinene. Hvis fugene rekker helt opp til toppen, blir gresset raskt slitt ned, og området blir ikke jevnt grønt og pent.

Det er viktig at underlaget bygges opp på en fast bunn, der all moldjorden er fjernet.

Logg inn kjøp tilgang

Med 1 cm avstand fra steintopp til fuge, er røttene beskyttet, slik at gresset bedre kan tåle trafikken.

Logg inn kjøp tilgang

Tips & Triks

Forskjellige typer armeringsstein

Du kan få mange forskellige typer gressarmeringsstein. Før du bestemmer deg, skal du vurdere hvor mye du skal gå på belegningen. Armeringsstein med et stort gressareal er nemlig ikke så behagelig å gå på, fordi du bare går på steinene. Gresset ligger litt under selve steintoppene.

Gressarmeringsstein med et gressareal på 75 prosent er ikke behagelig å gå på.

Gressarmeringsstein med et gressareal på 35 prosent er behagelig å gå på.

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Din bestilling
Bestilling
Opprett Profil
Du er i ferd med å kjøpe tilgang til:
Byggeveiledning: Grønn innkjørsel
Total pris: null kroner
Mer for mindre?
Få over 1000 byggeveiledninger og full digital tilgang for kun 29 kroner
  • Tilgang til over 1000 digitale byggeveiledninger
  • Du kan si opp abonnementet når som helst.
  • Etter tilbudet fortsetter du i løpende abonnement til kr 79 pr. måned
Kun kr 29 første måned
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbake
Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake