Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Når du bor i et flott, mer enn hundre år gammelt hvitkalket hus med røde teglstein og hvite sprossevinduer, så passer det dårlig å avspise familiens bil med en flat innkjøring av grå betongstein – selv om de er aldri så flotte i samspill med et nyere hus. På den annen side er det for de fleste av oss både ambisiøst og dyrt å steinlegge en innkjøring med bare granittstein. En ting er å bruke de små steinene på hageganger og terrasser. Men det er en annen belastning der du skal kjøre bil. Løsningen her, med halvstore betongheller lagt i et nett av brostein, står flott til det klassiske huset og det er overkommelig for oss som ikke lever av å legge stein. Arbeidet lettes nemlig ved at vi begynner som når vi lager en innkjøring av bare de kvadratiske, støpte betonghellene: Den solide bunnen bygges opp og rettes av, og hellene legges i et lag finkornet sand.