Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Innkjøring med betong og granitt

Skriv ut Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

Når familien bor i et over hundre år gammelt murhus med flotte pussvegger, så nytter det ikke å ha en flat innkjøring av grå betongstein. Det krever heller ikke mye ekstra å lage en spennende steinlegning av stein og betongheller.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
10.000 kroner

Intro

Når du bor i et flott, mer enn hundre år gammelt hvitkalket hus med røde teglstein og hvite sprossevinduer, så passer det dårlig å avspise familiens bil med en flat innkjøring av grå betongstein – selv om de er aldri så flotte i samspill med et nyere hus.

På den annen side er det for de fleste av oss både ambisiøst og dyrt å steinlegge en innkjøring med bare granittstein.

En ting er å bruke de små steinene på hageganger og terrasser. Men det er en annen belastning der du skal kjøre bil. Løsningen her, med halvstore betongheller lagt i et nett av brostein, står flott til det klassiske huset og det er overkommelig for oss som ikke lever av å legge stein. Arbeidet lettes nemlig ved at vi begynner som når vi lager en innkjøring av bare de kvadratiske, støpte betonghellene: Den solide bunnen bygges opp og rettes av, og hellene legges i et lag finkornet sand.

Veiledning

Bunnen bankes fast

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Selv om det er de flotte hellene og brosteinene naboene og gjestene dine vil få øye på, skal du vite at steinlegningen begynner dypt under overflaten: Det er arbeidet du gjør i det skjulte som gjør at belegningen ligger flott og kan tåle vekten av bilen - år etter år.

Først graves all løs jord vekk, slik at du bygger på en ren, stabil bunn.

Neste steg er å lage et 15 cm tykt lag av grus med stein i mange størrelser. Dette kalles stabilgrus. Overflaten skal være nesten like plan som steinlegningen, og ha fall nok til å lede vekk regnvann.

Det finere laget, som steinene legges på, blir bare noen få centimeter tykt.

1

Vi graver ned til ren jord. Her måtte vi først fjerne de gamle steinene. Det gjelder å ha en plan for alt som graves opp. Bruk gjerne en tilhenger, eller noe annet å legge det i, hvis det skal kjøres vekk.

2

Allerede nå tar vi hensyn til den planlagte overflaten. I tillegg til at vi skal fjerne all jord med planterester, skal vi lage plass til 7 cm tykke heller, 3 cm sand og 15 cm stabilgrus. Bunnen drenerer godt, så vi klarer oss uten drenerende bunnsikring.

3

På råjorden sprer vi ut et tykt lag stabilgrus. Den grove grusen danner en veldig solid bunn - men bare så lenge den holdes tørr. Allerede når vi retter opp stabilgrusens overflate, bygger vi opp et fall på 2-3 prosent som skal lede vekk vann.

4

Stabilgrusen komprimeres med en stor platevibrator. Til en terrasse kan du klare deg med en mindre, men der det skal kjøre biler trengs en vibrator på 130 kg eller mer. Den ferdige overflaten skal ligge 10-11 cm under den planlagte belegningen.

5

Settesanden fordeles i et tynt lag, og komprimeres lett. Fordi vi skal ha plass til brostein, regner vi med minst 3 cm - og legger et par millimeter mer, før vi fukter det lett og kjører over med en liten platevibrator på cirka 70 kg.

Sanden rettes opp

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Er dette din første belegning, så er det nå du har mye å lære. Nå skal du nemlig rette opp overflaten på settesanden så nøyaktig at hellene blir liggende i akkurat riktig høyde når du plasserer dem (bortsett fra det de vil synke når du vibrerer steinene til slutt).

Helt nøyaktig klarer du ikke å fordele sanden bare med øyemål og vater. Men hjelpen er like enkel som den er genial. Du plasserer to vannrør, gravd litt ned i sanden, parallelt i den høyden sanden skal rettes opp i. Deretter trykker du ned en lang planke, til den treffer begge rørene. Trekk av overflødig sand mens du hele tiden holder planken på rørene.

1

De to vannrørene legges ned i settesanden. Vi krafser en grøft til dem med håndtaket på spaden. Ta jevnt av, slik at du ikke får ujevnheter. Avstanden mellom rørene skal være litt kortere enn planken du bruker til å skrape av.

2

Rørene plasseres 6,5 cm under den planlagte overflaten, slik at du har plass til de 7 cm tykke hellene, minus de cirka 5 mm som belegningen trykkes sammen når vi kjører over belegningen til slutt med en platevibrator. Fallet er 2 cm per meter.

3

Overskytende sand skrapes av med en rett planke - eller med en metallskinne, som her. Dra i sikk-sakk slik at du får løsnet sanden. Når det blir for tungt å flytte, fjerner du haugen bak planken. Du styrer likevel sikkert på oversiden av rørene.

4

De to rørene løftes opp, og furene fylles med sand. Vi har fuktet settesanden litt før vi kjørte lett over den med platevibratoren. Ytterst forsiktig kan vi derfor gå på sanden uten å sette spor.

Heller og stein

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Så er det tid for belegningen. Her leker vi oss litt med å bruke to typer stein, som legges med vidt forskjellig arrangement.

De støpte hellene er med sine rene linjer og faste mål enkle å legge på den avrettede sanden. Hvis hele belegningen hadde vært av støpt stein, ville det grovt sett bare vært å starte et sted og fylle på til det ikke var plass til flere stein, og deretter lukke igjen fugene.

De uregelmessige brosteinene er noe annet. Dem må vi velge ut og plassere én for én, og vi må grave ut og banke på plass stein for stein. Men vi letter jobben ved å “flette” steinene inn mellom hellene, for de kan rettes inn etter dem.

1

Hellene legges ut. Vi har spent ut en murersnor i begge retninger å rette inn etter. Første rekke legges med støtte på en rett planke - med 10 cm mellom hver stein. Den 10 cm brede planken flyttes, og sikrer at de neste rekkene holder samme avstand.

2

Vi slår hellene fast i sanden med en broleggerstang. Vi slår ikke direkte på hellene, men med planken mellom. Dermed rettes hellene litt inn etter hverandre.

TIPS: Du kan bruke en butt stolpe, men den 5-6 kg tunge stangen er mer effektiv.

3

Så plukker vi ut brostein. De grove granittsteinene er snaue 10 cm på kanter og passer i de 10 cm brede sporene vi har laget. Fordi hellene måler 40 x 40 går det i prinsippet opp - men det lønner seg å finne stein som passer før du legger.

4

Brosteinene settes ned i sanden. De er høyere enn hellene, så vi må fjerne litt sand. For å bevare den solide bunnen, graver vi bare ut til en eller to stein om gangen. Vi løsner litt, setter steinen og slår den ned til den stikker 5-10 mm opp over hellene.

5

Til slutt fylles fugene grundig, slik at de blir tette og lukker så godt at bunnen holdes tørr. Mellom steinene begynner vi med settesand. Deretter fylles alle fuger med fugesand. Aller sist kjører vi over platevibratoren med kunststof plate.

Materialer

• Betongheller à 40 x 40 x 7 cm
• Brostein à 10 x 10 x 10 cm
• Stabilgrus, 0-40 mm (1 m3 rekker til cirka 6 m2 steinlegning ved et 15 cm tykt lag)
• Settesand, 0-4 mm (1 m3 rekker til cirka 20 m2 ved et 4-5 cm tykt lag)
• Fugesand, 0-4 mm (25 kg rekker til cirka 8 m2)

Spesialverktøy
• Platevibrator, cirka 85 kg og 150 kg
• Nivelleringsapparat (eventuelt)
• Broleggerstang (eventuelt)
• Støvmaske, hansker m.m.

Tidsforbruk

4-5 dager for 15 m2.

Pris

Du bør klare deg med 10.000 kroner – pluss alt fra 0 til 15.000 for å transportere grus og stein.

Vanskelighetsgrad

Det er ikke vanskelig å steinlegge en innkjøring, men det er mye arbeid. Og det er helt avgjørende at du vet hvordan den skal bygges opp.

Tegning

En steinlagt innkjøring

For å gjøre steinlegningen stabil og holdbar, er det avgjørende å fjerne alle plantedeler fra underlaget og bygge opp hardt stampede gruslag, som bevares tørre ved at vann ledes unna. Svakeste lag i oppbyggingen er settesanden. Det skal være så tynt som mulig - med så jevn tykkelse som mulig. Derfor skal fallet lages allerede i overflaten på stabilgrusen.

Logg inn kjøp tilgang

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Din bestilling
Bestilling
Opprett Profil
Du er i ferd med å kjøpe tilgang til:
Byggeveiledning: Innkjøring med betong og granitt
Total pris: null kroner
Mer for mindre?
Få over 1000 byggeveiledninger og full digital tilgang for kun 29 kroner
    • Tilgang til over 1000 digitale byggeveiledninger
    • Du kan si opp abonnementet når som helst.
    • Etter tilbudet fortsetter du i løpende abonnement til kr 79 pr. måned
Kun kr 29 første måned
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbake
Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake