Skal belegningen kunne holde til bilkjøring, som i en innkjørsel, må det være minimum 10 cm og gjerne 15 cm kult i bunnen. Oppå bærelaget av kult legges det ca. 5 cm avretningsmasse, for eksempel steinmel. Det betyr at det må graves ut 15 cm, pluss steinenes tykkelse.

Ved hageganger med betongheller til å gå på kan man droppe kultingen. Her legges steinene i ca. 5 cm grus. Legges innkjørselen med brostein, skal det igjen være minimum et 10 centimeters bærelag av kult.

Oppå det må det legges minst 10 cm avretningsmasse, så det er et godt lag å presse steinen ned i. Det må derfor graves ca. 35 cm ned under jordnivå, hvis det skal være plass til en storgatestein. Ved smågatestein kan man nøye seg med å grave knapt 30 cm.

Ved hageganger med små- og storgatestein unnlates maskinkult. I stedet bruker man minst 10 cm avretningsmasse. Uansett hvilken belegning som velges, må fundamentet være i orden for å oppnå et holdbart resultat.