Er grusen veldig tørr, er det stor risiko for at den med tiden vil arbeide og sette seg, slik at belegningen blir ujevn. Derfor starter fagmannen alltid med å vanne grusen.

Selv om den ser våt ut på overflaten, er det knusktørt bare en cm ned. Hvis man vil være helt sikker på at grusen ikke setter seg, bør den gjennomvannes, så det er fuktig i minst 5 cm’s dybde.

På den måten vil leiren i grusen binde småsteinene fast og gi et solid fundament. Dessuten slipper man sjenerende støv.