Da orkanen Katarina brølte inn over kysten av Louisiana den 29. august 2005, var det ikke bare oversvømmelsene som smadret området og kostet over 1200 mennesker livet. Vindkast på over 230 kilometer i timen knuste bygninger, ja hele kvartaler til pinneved. Og da befolkningen begynte å bygge opp igjen en ny tilværelse på ruinene, var bygningsbeslag et ord ingeniører og håndverkere brukte igjen og igjen. For de grå metallstykkene med hull hadde vist at de kunne motstå orkanens herjinger. Katarina kunne rive og flå, beslagene knekte ikke.

Både seige og bløte

Men samtidig hadde Katarina brutalt blottet beslagenes svake sider. For der håndverkerne hadde satt spiker og skruer feil eller overlatt avstivningen til bare beslagene, la hun ned bygningene som spinkle korthus. Beslagene var riktignok ikke revet over, men enten var skruer og spiker flådd ut av treet, eller så var beslagene krøllet sammen som bløt bomull. Byggbeslag er nemlig noen riktig seige tøffinger. Men de er ikke på langt nær så stive som de kan virke når du står med dem i hendene. Og selv det sterkeste beslaget i verden er ikke noe verdt hvis skruen som skal holde det, mister taket. Det trenger du egentlig ikke en orkan for å oppdage. Får du den sære innskytelsen å gå amok på et beslag i verkstedet ditt, kan du raskt og enkelt vri det helt ut av fasong – men du greier ikke å dele det. Byggbeslagenes styrke ligger i seigheten. Og det er den du skal utnytte, hver gang du bruker et byggbeslag. Byggbeslagenes svake side er den manglende stivheten og forankringen. Og det er det minst like viktig å huske på hver gang du bruker et byggbeslag. Og når håndverkerne nå går rundt og bygger opp igjen og forsterker husene ut til Mexicogolfen, har de blitt mye mer bevisste på at beslagene ikke kan avstive bygninger uten hjelp – det krever også skråavstivere og plater. Og de har også blitt mye mer bevisste på å bruke de riktige beslagene og ikke minst på å sette nøyaktig det riktige antallet skruer i nøyaktig de riktige hullene.

Feil og riktig bruk

For brukes beslagene feil, er de ikke verdt metallet de er laget av. Selv om carporten din bare møter en norsk vinterstorm, skal skruene sitte slik at de på den ene siden binder beslaget de riktige stedene, på den andre siden ikke ødelegger treet de skal festes i. Ellers risikere du at carporten din kan bli ei felle. Det er litt av en ingeniørkunst. Og store oppgaver får du alltid en fagmann til å regne gjennom – helt ned til hvilke hull som skal brukes i hvert beslag. Mindre oppgaver kan du utføre uten hjelp – og fortsatt sove trygt når stormen kommer. Men du skal finne de riktige beslagene. Det hjelper plakaten deg med. Du skal arbeide etter de samme prinsippene som håndverkerne i Louisiana. Det hjelper guiden her deg med. Og du skal bruke fornuften. Det er opp til deg selv!