Hensikten er alltid den beste når vi legger fiberduk under terrasser og innkjørsler, men i de langt fleste tilfeller er resultatet i beste fall at vi har kastet bort penger. Er vi mindre heldige begynner steinene å bevege seg slik at terrassen blir ujevn, og ugresset gror. Dette er ironisk når vi nettopp investerer i fiberduk – på kraftig oppfordring fra produsenter og byggmarkeder – for å unngå kjørespor og ugress. Men ugresset er likeglad med om det ligger fiberduk i bakken. Ugress stammer fra frø som kommer flyvende og slår rot i fugene.