Vi skal lage en gipsplate på 40 cm, som måles ut med tommestokken. I stedet for å streke opp med for eksempel en blyant, skjæres det direkte i platen med en hobbykniv. Hobbykniven legges til enden av tommestokken, og det skjæres i takt med at tommestokken trekkes bortover platen.

Med venstre hånd sørger tømreren for at avstanden er fast. Når det er skåret langs hele platen, vendes den om, og det brekkes opp ved snittet. Til slutt skjærer man gjennom papiret på gipsplaten. Dette er en enkel og rask måte å dele en gipsplate på.

Men ved større avstander kan ikke metoden brukes. Her måler vi 150 cm inn på platen, og fagmannen velger å sette et merke i både topp og bunn. De to punktene forbindes med et vater. Med hobbykniven skjæres det langs vateret, noe som sikrer at snittet blir helt rett.

År platen er knekt, er det ganske enkelt å skjære gjennom resten av platen med hobbykniven. Skal det, som her, lages en utskjæring midt i platen, strekes målene opp, og det stykket som skal fjernes skraveres med blyanten.

Her er det ikke hobbykniven, men en sag som benyttes. Legg merke til at sagen vinkles en smule. På den måten slipper man å skråskjære utskjæringen etterpå. Mellom de to sagsporene lages det et snitt med hobbykniven, hvorpå stykket knekkes ned og skjæres av, før snittet skråskjæres.

Er det en stor plate som skal deles på midten, kan den legges over to bukker. Det skjæres midt i platen, som nå nærmest knekker av seg selv. Så gjenstår det bare å skjære gjennom papiret.