Bruker du en vanlig bits, er det både vanskelig og tidkrevende å styre skruedybden. Ofte vil du komme til å skru for dypt, slik at skruen forsvinner inn i gipsplaten. Er det mange slike skruer, vil gipsplaten ganske enkelt ikke sitte ordentlig fast.

Det finnes spesielle bits til gips, hvor kragen virker som en skruestopp som gjør at skruen forsenkes akkurat det som trengs. Denne modellen skrur imidlertid en anelse for dypt, men uten å ødelegge papiret på gipsplaten. Det beste resultatet oppnås med en gipsskrumaskin.

Her justeres skruedybden manuelt, slik at du er sikker på en korrekt dybde på alle skruer. Håndverkere anbefaler at du helt unngår skruing på øyemål. Anskaff som et minimum en bits til gips.