En stein som har alt, takk!

Moderne porebetong motstår alene alle de utfordringene en yttervegg stilles overfor. Og ved å bygge hele veggen av et enkelt, ensartet materiale får du en lang rekke gevinster med på kjøpet.

Det kan være en komplisert sak å bygge en yttervegg som lever opp til alle nåtidens krav. Men du kan møte alle utfordringene forbløffende enkelt ved å bygge med de moderne etterkommerne av for tidens gassbetongstein: porebetong.

Utfordringene er som nevnt mange. Veggen skal bære en stor vekt. Den skal motstå ville stormer. Den skal tåle slagregn, holde vinduer og dører, kunne bremse eller lede bort fukt og den skal kunne holde på varmen, langt ut over hva vi var vant til for bare få år siden.

Dette løser vi normalt med en jungel av forskjellige materialer, som gjør hver sin oppgave. Bak trefasader og mursteinsvegger møter du et virvar av vindsperrer, lekter, isolasjonsmaterialer, betongelementer, porebetongplater, stålskinner, plastduker og gipsplater, bundet sammen av lim, skruer, spiker og mørtel.

Det er vanskelig og tidkrevende å sette sammen de mange forskjellige materialene, det kan være vanskelig å få dem til å arbeide sammen, og det er risiko for å gjøre feil i oppbyggingen - i hvert fall om du ikke er dreven husbygger.

Da er det kjekt at du i stedet kan løse alle oppgavene med et eneste materiale: de moderne blokkene av porebetong, som bare skal pusses og beskyttes mot vær og vind når du har stablet dem opp og limt dem sammen.

En veldig enkel oppbygging

At du i dag kan bygge opp ytterveggen av de massive porebetong-blokkene og møte alle veggens utfordringer på én gang, skyldes et lykkelig samspil mellom teknologisk utvikling og skjerpede krav til isolering.

Helt grunnleggende er oppskriften på de moderne høyisolerende pore-betongblokkene og etterkrigstidens gassbetong nøyaktig den samme: Du tar en passende mengde kalk, sand og vann, rører det godt sammen og setter det til heving med en knivspiss aluminiumspulver, slik at du får en betongstein som er fylt med luft.

Den første store forskjellen på en moderne porebetongstein og den vi kjenner fra sekstitallets villaer, er finheten. Kalk og sand males til et så fint pulver, at støpemassen hever til opp mot fire ganger sin egen størrelse når det tilsettes vann og aluminumspulver. Tidligere vokste den bare til dobbelt størrelse. Den mye lettere steinen isolerer to-tre ganger så godt, og den helt jevne strukturen i de bittesmå porene gir den også en vesentlig større styrke i forhold til vekten.

Den andre store forskjellen er tykkelsen. For å leve opp til nåtidens energikrav er vi nødt til å bygge yttervegger som typisk er rundt 40 cm tykke. Når man lager en slik stein 40 cm tykk, får den en enorm styrke i forhold til de gamle steinene - både gassbetongblokkene på 16 og 24 cm og de høye veggelementene som skjult bak teglfasader og gipsplater bærer mange moderne bygg fra de siste årtiene. Ikke bare i forhold til det direkte presset ovenfra, men i enda større grad i forhold til vindpress og vridning. Samlet betyr det at du kan bygge veggen utelukkende av de superlette og høyisolerende blokkene, selv om de bare veier halvparten av de tidligere utgavene, og du kan forenkle byggverket ved å unnlate en masse av de avstivningene og sammenbindingene som kreves i de mer sammensatte ytterveggene. Og dette gjelder også i høyden: Det bygges boliger i flere etasjer med dette lette materialet.

En tradisjonell vegg er bygget av mange forskjellige materialer som skal arbeide sammen.

Veggen av porebetong er så enkel som den kan bli.

Isolasjonsevnen stiger når vekten faller

Jo mer luft og mindre porer porebetongen inneholder, desto bedre isolerer den. Styrken minker naturligvis også, men det oppveies av tykkelsen på veggen.

I grove tall kan man sammenligne porebetongens evne til å isolere med tabellen her. Jo lavere varmeledningstall (lambda-verdi), desto bedre isolerer materialet - og desto tynnere kan veggen være og likevel leve opp til de aktuelle isolasjonskravene.

LES MER: Hva er lambda-verdi?

Kjært barn har mange navn. Moderne pore betong finnes blant annet i form av Celblokken 275 og Celblokken 375, samt de moderne multiplatene (Siporex). Med porebetong bygger du så å si veggen din med isolasjonsmaterialet.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Lettbetong