Med plakaten som følger med dette nummeret av Gjør Det Selv er du godt hjulpet hvis du står og mangler ei trelist til et bestemt formål – eller har lista, men mangler navnet. Plakaten gir deg en oversikt over de mest vanlige trelistene til vegger, tak, gulv, benkeplater, dører og vinduer. De aller fleste trelistene har et viktig hovedformål: dekorasjon. Ofte skjuler de en overgang mellom for eksempel en vegg og et gulv eller et gulv og en dørstokk. I noen tilfeller gir dette dem selvsagt en praktisk funksjon fordi de hindrer skitt og smuss i å samle seg i sprekkene. Men ut over det kan de ikke stort annet enn å sitte og se pene ut. Men de vakre listene har noen slektninger som kan litt mer enn bare å ta seg godt ut eller skjule sprekker. Det er lister som er utviklet til å utfylle en helt bestemt funksjon. Her presenterer vi fire av dem – også ei som i første omgang kan virke svært vanlig i denne sammenhengen, men som faktisk kan så mye forskjellig at den fortjener en spesiell plass i historien.