Mytene sitter tett når praten kommer inn på alkydmaling og akrylmaling. ”Å male med akryl er som å pakke huset inn i en plastpose”, heter det fra den ene siden, og så roper den andre siden at; ”terpentin fjerner treets eget forsvar”. Men hva er sant, og hva er usant?

Vi har sett på 15 av de mest seiglivede mytene om terpentinoppløst alkydmaling og vannfortynnet akrylmaling. Og svarene blir ikke mindre interessante i lyset av at EU i sin VOC-bekjentgjøring fastslår at maling ikke skal inneholde så mye organisk oppløsningsmiddel som tidligere. De nye grenseverdiene trådte i kraft i 2007, skjerpede verdier trådte i kraft 1/1-2010, og de gjelder også for lakk og fugemasse.

Både fargeindustrien og trebransjen ser på de nye reglene som et skritt i retning av at alkydmaling og oljemaling med terpentin og organiske løsemidler er på vei ut. Disse nye reglene og usikkerheten rundt nye innskjerpninger gjør at produktutviklingen går i stå. Til gjengjeld går utviklingen raskere innen de vannfortynnbare malingene, som er i ferd med å overta gode egenskaper fra oljemalingen – eksempelvis ved å bli tilsatt olje for å feste bedre på eldre treverk.