Sponplater på gulvet, gipsplater eller kryssfinér på vegger og tak ... Når vi bygger i våtrombruker vi ofte plater, fordi de er billige, enkle å jobbe med og de har en stabiliserende effekt på konstruksjonen.

Ved bygging av våtrom stilles spesielle og strenge krav. I bunn ligger kravene i byggeforskriften TEK10. De er strenge nok, men likevel veldig generelle. Derfor finnes i tillegg en egen våtromsnorm, som er basert på lover og forskrifter, i tillegg til erfaringer fra bransjen gjennom en årrekke.

Normen er som navnet tilsier bare en norm, og egentlig ikke noe lovpålagt krav. I praksis er det likevel slik at det er våtromsnormen som er gjeldende for nye bad som lages i Norge i dag.