Slik bruker du støpesand

Støpesand er sand/grus som blandes med sement når du skal støpe betong. Vi viser deg hvordan du bruker støpesand.

Støpesand: Slik bruker du støpesand

Skal du blande større mengder betong, kan du leie en tvangsblander.

Hva er støpesand?

Støpesand består av sand og stein, ofte i størrelsen 0/8. Det betyr at sanden innholder alt fra helt fine korn (0), til litt grovere (8). Skal du støpe grovere betong, er det vanlig å tilsette litt grovere stein i tillegg – i sum kalles alt som tilsettes også for tilslag på fagspråk.

Her skal du bruke støpesand

Du kan bruke støpesand til mange støpejobber. Det gjelder blant annet når du skal:

  • støpe fundament.
  • støpe trapper.
  • lage kantsikring rundt steinbelegningen i innkjørselen.

Finnes støpesand som ferdigprodukt?

Ja, støpesand kan kjøpes i såkalte storsekker, på både 500 og 1000 kilo.

Velger du å kjøpe en storsekk, kan du i de fleste tilfeller få den levert hjem av byggvarehusene mot et pristillegg. Du kan også ta med deg tilhengeren til et lokalt grustak, og få kjøpt støpesand i løs vekt, der du betaler en kilospris (tonnpris).

Støpesand: Ferdigblandet støpesand

Tallet 0-16 mm sier at det kan forekomme steiner, også kalt korn, på opptil 16 mm.

Hva koster støpesand?

Prisen på støpesand varierer. Den avhenger blant annet av hvor du kjøper støpesanden, og hvor mye støpesand du skal bruke. Størrelsen på steinene i støpesanden spiller også inn.

Kjøper du for eksempel en sekk med 1000 kg støpesand (0/8) koster det rundt 800-1000 kroner, hvis du henter sekken selv. Velger du å få den tilkjørt, avhenger transportprisen av hvor langt den må fraktes. Men regn med inntil en tusenlapp også i transport.

Velger du heller å hente støpesanden selv i et grustak, kan du kjøpe den for under 200 kroner per tonn i løs vekt. Da blir det litt mer håndtering, og du får ingen storsekk å ha støpesanden i, men det er mye penger å spare.

Støpesand: Hva koster støpesand?

Det finnes også små sekker med støpesand å få kjøpt, til mindre støpearbeid. Denne koster 69 kroner for 25 kilo.

Blandingsforhold til støping

Velger du å blande støpesand og sement til betong selv, er det normale blandingsforholdet 3 deler sand til 1 del sement når du ikke tilsetter stein i tillegg. Bruk en tvangsblander og tilsett vann til du får jordfuktig betong.

Her er noen oppgaver som viser typiske blandingsforhold – i tillegg med tilsatt stein i betongen:

Blandingsforhold for typiske oppgaver med støpesand

STØPING AV FUNDAMENT MED STØPESAND
Skal du støpe et nytt fundament, kan du for eksempel bruke 1 del sement, 3,5 deler støpesand og 5 deler stein.

FASTSTØPING AV STOLPER/KANTSIKRING MED STØPESAND
Skal du for eksempel støpe stolper ned i gressplenen kan blandingsforholdet være 1 del sement, 2 deler støpesand og 3 deler stein.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Sand og grus