stein

Det er viktig å velge riktig belegning, ettersom du skal leve med den de neste 20 årene.

Det er gode grunner til at vi legger stein på tomtene våre, på utallige steder fra en bunnsolid innkjøring til små hagestier rundt i hagen.

Belegninger av stein gjør det mulig å komme tørrskodd og trygt frem – selv etter lange perioder med regn, og på steder der det er mye trafikk.

Uansett om det er snakk om stein støpt i betong, brent av leire eller hugget ut av naturen, så holder de lenge og krever et minimum av vedlikehold. Men selv om alle steinene grunnleggende er sterke og nesten evigvarende i forhold til omgivelsene de ligger i, så er det ikke nok bare å velge belegning etter utseendet.

Styrker og svakheter ved stein og heller

For eksempel skal ikke hagegangen bare se bra ut, den skal også være god og trygg å gå på. Innkjørselen skal kunne bære bilens vekt. Terrassen skal være så plan, at hagemøblene ikke vipper. De små stiene rundt i hagen skal ikke bli for glatte når det regner.

De forskjellige typene belegninger har hver sine sterke og svake sider, og ofte løftes både utseendet og de praktiske egenskapene på belegningen, når du kombinerer de regelrette hellene og steinene med livlige brostein, naturstein eller singel.

GUIDE TIL BELEGNINGSSTEIN: