Før leggingen av betongstein begynner, er bunnen blitt vibrert og gjort plan. Terrassens sider og fall er likeså blitt merket av med stikk og snorer. Vi starter med å lage en ramme, da det gir en flott effekt til det ferdige resultatet.

Steinene blir lagt opp så de flukter med snoren. Steinleggeren sørger for at de ligger helt tett. Steinleggeren starter med å legge opp bare to av rammens sider – det gjør jobben enklere senere.Steinleggeren vil først vise hvordan han lager et halvforbandt, eller løpende forbandt.

Han starter med å sette av en snor 10,5 cm innenfor rammen. Det tilsvarer en halv stein. Snoren skal han bruke til å legge annenhver rekke forskutt med en halv steinlengde.

Nå skal steinene legges. Første rekke starter fra snoren, mens den neste rekken legges helt inntil rammen. Når steinleggeren legger en stein, sørger han for å holde den vinklet slik at den peker fram og bort fra de steinene som allerede er lagt. På den måten vil steinene ligge tett opp til hverandre.

Når terrassen har fått ønsket størrelse, avsluttes rammen på de to siste sidene. Som man ser her, mangler det en masse halve steiner. De skal nå kuttes med en steinsaks.Steinen legges i midten, steinsaksen stilles inn og det trykkes hardt ned.

De to halvdelene legges nå ned i hvert sitt hull. Dette gjentas, inntil alle hull er fylt ut. Nå er alle steinene lagt, og de må vibreres. Men før det, er det viktig at all sand og spesielt småstein feies bort, da det ellers i verste fall kan føre til at steinene knekker. Terrassen vibreres nå jevnt på hele arealet.

Nå skal det sand i alle fugene. Her bruker vi en spesiell ugresshemmende fugesand. Med en kost fordeles sanden rundt i alle fugene, og den overskytende fjernes før det vibreres en gang til.

Sanden i fugene er sunket ned, og det fyldes på ny sand ut over terrassen. Med en kost fordeles den igjen i fugene. Nå er halvforbandtet ferdig. Det neste forbandt steinleggeren vil vise, er fiskebeinsmønster. Fundament og ramme lages på samme måte som før, men det settes ikke opp snorer til å flukte etter.

Ved fiskebeinsmønster starter steinleggeren i det ene hjørnet og jobber seg så ut til resten av terrassen. Steinene legges skiftevis den ene og den andre veien, så bunnen av en stein støter opp til den lange siden på den neste steinen.

Da man ikke har noen snor å støtte seg til, kan det være en god idé å bruke en rettholt til å sjekke om forbandtet er lagt riktig opp. Rettholten legges ned på steinen, og man kan se at alle hjørnene ligger på en rett rekke.

De resterende steinene legges, og rammen avsluttes. Igjen er det en masse hull som skal fylles, men i motsetning til halvforbandtet er det ikke bare halve steiner, det er også 1/3 og 2/3 steiner.

Dette er imidlertid ikke noe problem, da de nye målene bare kuttes til med steinsaksen. Når steinene er lagt, må det igjen vibreres og feies ned sand i fugene, akkurat som det ble gjort ved halvforbandtet.