Hvis du kunne valgt fliser bare ut fra farge, størrelse og utseende, ville det nesten ikke vært grenser for hvilke muligheter du ville hatt i jakten blant fliser og naturstein.