Først skrapes det verste av den gamle malingen av med en skrape. Deretter benytter maleren eksentersliperen til å komme helt inn til bunnen.

Når flisene er renset, børstes de over med en kost, så alle sliperester fjernes. Skal malingen holde, er det nødvendig å bruke en utendørs grunning, som males på alle flisene. Til dette arbeidet bruker maleren en radiatorpensel, som er 4 cm bred.

Grunningen skal tørke i minst 8 timer, før det kan påføres sluttmaling.Flisene males nå med en svart oljemaling, som kan holde til å sitte utendørs.

Den før så matte sålbenken framstår nå flott og nymalt. Metoden kan for øvrig også brukes innendørs, hvis man for eksempel vil male over gamle fliser på badet.