Du tenker neppe over det til hver-dags, men forestill deg hvor mange oppgaver som ville være svært vanskelige uten teip: Reparasjoner, opphenging, oppmerking, sammenbin-ding og så videre. Og selv om problemet ofte kan høres banalt ut – å holde to ting sammen – er løsningen ikke alltid så enkel likevel.

For hvilke materialer skal teipen klebe på, hvilket miljø befinner den seg i, og skal den helst sitte fast for evig eller fjernes problemfritt i morgen? Vi må også ta hensyn til teipens styrke, formbarhet eller elastisitet, mens det i andre tilfeller er teipens overflate-behandling som er interessant.

Den kan både beskytte mot været, være vannav-visende eller elektrisk isolerende eller kanskje bare ha en morsom farge. Alle disse egenskapene kan selvsagt kombi-neres på et utall av måter og frembringe teiptyper, der noen kan brukes til all round oppgaver, mens andre bare er skapt til helt spesielle utfordringer.