Det er ingen kunst å få treverk til å holde i 100 år. Du skal bare plassere det i et mørkt og tørt rom. Da holder tre nesten evig, bare det unngår insekter og brann. Men selvsagt er det i vanskelig - for ikke å si umulig - å ta vare på alle typer treverk i mørke rom. Men heldigvis fins det også andre metoder.

Vinduene, terrassen, hagemøblene og gjerdet er dømt til et liv der sollyset truer med å dele opp cellene i treet i atomer, og der en sulten skare av mikroskopiske vesener ligger klar til å sette tennene i treverket. I kampen mot disse bakteriene og soppene er det naturlig å gripe til kjemiske våpen – impregneringsvæsker og maling med sterke midler mot råte og mugg. Men de kjemiske våpnene er bare halvdårlige nødløsninger som i løpet av kort tid mister sin kraft. De effektive våpnene i kampen for å gi treet et langt liv ligger i måten du konstruerer treverket på.