Noen er sanne, andre har ingen rot i virkeligheten. Vi har rådført oss med noen eksperter. De gir klar beskjed om hva som feil, og hva som er fakta.