Finn riktig kledning av tre

I utgangspunktet finnes to varianter trekledning: stående og liggende. Men innen hver kategori har du mange muligheter. Her får du en oversikt.

Tradisjoner og erfaringer har skapt et bredt utvalg av flotte og godt fungerende trekledninger, der alle beskytter både huset ditt og andre bygninger mot vær og vind.Når du velger type, handler det ofte om smak og behag, men i tillegg skal valget harmonere med bebyggelsen rundt.

En runde i nabolaget kan hjelpe deg å velge riktig kledning. Eller så kan du holde deg til den kledningstypen som passer landsdelen du bor i. Tradisjonene er nemlig forskjellige fra sted til sted. Funksjonsmessige egenskaper må også vurderes.

For eksempel er det enkelt å bytte ut den nederste delen av veggen på liggende kledninger. Det er en fordel i fuktige strøk, for eksempel på vestlandet. Vedlikeholdet er også greit å tenke på – vedlikeholdsfri trekledning finnes nemlig ikke.

LES OGSÅ: Kledningsbord – se hvilken type du skal velge!

I større eller mindre grad må den vaskes, oljes, beises eller males. Uansett hva du velger, er det greit å ha noen grunnleggende kunnskaper om forskjellige trekledninger før du bestemmer deg. Dette hjelper vi deg med i denne guiden. Lykke til med valget.

Viktig viten når du kler veggen med tre

Regnvannet skal ledes vekk fra treet så raskt at det ikke gjør skade. Friskt tre tåler fint å bli vått, hvis vannet forsvinner igjen før mugg og råte får fatt.

Brede takutstikk, god avstand til terrenget, skrå over- og undersider, luft på baksiden av kledningen - har du kontroll på det som kalles konstruktiv trebeskyttelse, kan kledningen holde i generasjoner.

Treet skal kunne gi seg i bredden når det tar opp og avgir fukt, ellers vil det slå sprekker. Derfor gjelder to grunnregler når du setter opp kledningen: aldri skruer eller spiker gjennom to bord og kun en enkelt skrue eller en enkelt spiker ved hver lekt.

For den siste regelen finnes unntak, f.eks.. kledninger med åpen fals og det ytterste laget i en tømmermannskledning.

Trekledning settes fast med skruer eller spiker. Hvis du bruker spikerpistol, vil mange spiker gå for dypt og gi et hull som vann kan samle seg i. Derfor anbefales det at kledningen spikres for hånd. Da har du best kontroll, slik at spikerhodet havner i nivå med kledningen.

Skruer er også et godt valg i dag. De trenger ikke å sitte like dypt, og det er enkelt å bytte ut et bord som er skrudd.

Liggende kledninger

Liggende kledning er tradisjonelt mest brukt i områder der fuktbelastningen er størst. Grunnen er god loddrett lufting, og at eventuelt vann på baksiden dreneres godt ned.

Det er også lett å skifte ut de nederste, mest utsatte bordene i kledningen, hvis de blir råteskadet. All liggende kledning lektes ut 18-23 mm med loddrette lekter, og åpning i topp og bunn. Bordene legges i utgangspunktet med et omlegg på 15-25 mm, men du får også stående kledning med not og fjær.

Stående kledninger

Stående kledning krever mer av utlektingen enn liggende, for å skape god lufting på baksiden. Tradisjonelt er den derfor mest brukt i innlandet, der klimaet er tørrere enn ved kysten. Stående kledning krever også ofte et gitterverk av både sløyfer og lekter. Lekter bør skråskjæres øverst med hellingen utover, slik at eventuelt vann renner vekk fra innerveggen. Kledningen settes i utgangspunktet med et omlegg på 15-25 mm til nabobordet, men du får også stående kledning med not og fjær.

Liggende kledninger

Enkel liggende uten fals

Rektangulære bord, som legges over hverandre med et omlegg. Hele bordets tykkelse synes, og skaper et skarpt relieffi over-flaten. Det nederste bordet må understøttes, slik at det får samme helling som de øvrige. Gode justerings-muligheter.

Skråskåret liggende kledning

Denne typen kalles også weatherboards. De har en skråskåret forside, og er tykkere i overkanten enn i underkanten. Baksiden er loddrett, og har derfor dårligere horisontal lufting enn enkel liggende kledning. Små muligheter for justering.

Åpen dobbeltfalset kledning

Jevntykke bord, med fals både opp og nede. De legges med mellomrom, så de ikke berører hverandre. Kledningen krever to spiker i hver lekt, og avstandsklosser ved montering. Bør ikke brukes på steder med mye slagregn. Ingen justeringsmulighet.

Enkel liggende med fals

Rektangulære bord med en fals i omlegget. Falsen gjør bordets tykkelse og relieffet mindre. Det nederste bordet må understøttes, så det får samme helling som de øvrige. Med fals har du mindre justeringsmulig-heter enn uten fals.

Dobbeltfalset kledning

Her får du en loddrett overflate, med fals både oppe og nede. Vinkelen i den øverste falsen kan variere, og være både “kort” og “lang”. Falsen er som regel høvlet, og krever overflatebehandling straks bordene er montert. Små justeringsmuligheter.

Profilert liggende kledning

Finnes i mange varianter, og brukes for eksempel ved restaurering av gamle hus. Eksempler er Dobbelfals med staff, Buer og Vestlandskledning. Som dobbeltfalset, krever den ofte rask overflatebe-handling, fordi enkelte av flatene er glatthøvlede.

Stående kledninger

Tømmermanns-kledning

Kledningen lages oftest med 148 mm jevntykke over- og underliggere. God lufting både loddrett og vannrett med bare en vannrett lekt på baksiden. Utlektingen bør være 30-36 mm. Over liggerne spikres med to spiker i bredden i hver lekt.

Lektekledning

En variant av Tømmer-mannskledning, men med smale overliggere, ofte 48-61 mm. Avstanden mellom underliggerne bør være minst 10 mm. De vannrette lektene skal ha loddrette sløyfer bak, for optimal lufting. Sløyfene bør være minst 18 mm.

Åpen falset kledning

En moderne variant av låvekledning, med fals på begge sider. Bordene monteres med avstands-kloss, og minst 5 mm klaring. Lektene skal ha loddrette sløyfer bak, minst 18 mm, for optimal lufting. Bordene spikres med to spiker i hver lekt.

Omvendt lektekledning

Her har du brede overliggere oppå smale underliggere, ofte 48-61 mm brede. Over liggerne bør helst ha en avstand på minst 10 mm, av hensyn til maling og beising. God lufting med bare en vannrett lekt på baksiden. Helst 30-36 mm utlekting.

Låvekledning

Rektangulære bord som settes kant i kant. Veldig utsatt vindsperre, som er synlig mellom bordene. Alternativt får du kjøpt kledningen med løse fjær. Bordene spikres med to spiker i hver lekt. Bord med varierende bredde gir justeringsmuligheter.

Høvlet profilert kledning

Finnes i mange varianter, og brukes f.eks. ved restaurering av gamle hus. Noen eksempler er Barokk, Sveitser og Kragerø. Lektene skal ha loddrette sløyfer bak, for optimal lufting. Høvlede flater på bordene krever rask overflatebehandling.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tre