Det er nåletre, og det vokser på våre breddegrader. Derfor er det helt naturlig at gran, furu og lerk er de tre tresortene vi oftest støter på når vi handler i trelasten.