Partiklene i lufta fester seg på treet og gir grobunn for alger og annet belegg. Les her hvilket produkt du kan vaske med.