SALGSBETINGELSER

Disse salgsbetingelsene gjelder for kjøp av PDF-artikler fra Bonnier Publications International A/S ("Bonnier Publications") på gjoerdetselv.com.

 1. Levering
  PDF-artiklene kan hentes med det samme etter et gjennomført kjøp. Umiddelbart etter sendes en bekreftelse til den oppgitte e-postadressen. For informasjon om angrefrist henvises til avsnitt 11 nedenfor.

 2. Rettigheter
  Alle immaterielle rettigheter, herunder opphavsrett til PDF-artikler, tilhører Bonnier Publications.
  PDF-artikkelen skal – uansett fysisk form (elektronisk, fysisk print, etc.) – ikke mangfoldiggjøres, kopieres eller videredistribueres, verken privat eller ervervsmessig, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

 3. Bruk av PDF-artikler og ansvarsfraskrivelse
  All bruk av Bonnier Publications' PDF-artikler og utførelse av arbeid o.l., samt anvisninger som hører med, er på eget ansvar. Bonnier Publications oppfordrer deg til å være påpasselig, følge evt. sikkerhetsanvisninger og om nødvendig be om profesjonell bistand. PDF-artikler fra Bonnier Publications verken kan eller skal erstatte profesjonell rådgivning.
  Bonnier Publications er ikke ansvarlig for tap eller skader som skyldes bruk av anvisningene i PDF-artiklene. Bonnier Publications' ansvar er under alle omstendigheter begrenset til 5000 kroner.

 4. Priser
  Alle angitte priser er inklusiv moms og andre avgifter.

 5. Betaling
  Betaling kan utføres med VISA og Mastercard.
  Beløpet fra din ordre blir trukket fra kontoen din når PDF-artikkelen er gjort tilgjengelig for deg.

 6. Sikkerhet
  Bonnier Publications benytter en betalingsløsning levert av DIBS. Alle data vedrørende din betaling krypteres og sendes via SSL til DIBS. Det betyr at det kun er DIBS som kan lese betalingsdataene dine.

 7. Persondata
  Bonnier Publications har behov for opplysninger om din e-postadresse for at ordrebekreftelsen kan sendes til deg.
  Alle opplysninger som Bonnier Publications registrerer for å kunne behandle din bestilling behandles fortrolig og i henhold til Personvernloven. For å kunne overholde Regnskapsloven oppbevares opplysningene i 10 år etter utløpet av det regnskapsåret kjøpet er foretatt.
  Opplysningene blir ikke solgt, videreformidlet eller på annen måte overdratt til en tredjepart, med mindre dette skjer som ledd i en hel eller delvis virksomhetsoverdragelse og i overensstemmelse med Personvernloven.
  I henhold til personvernloven har du rett til å få adgang til, samt anmode om å endre eller slette, dine personlige opplysninger. Du kan kontakte Bonnier Publications om dette via kundeservice. Se kontaktopplysninger i avsnitt 13.
  Bonnier Publications bruker cookies for å holde kontroll på de varene som du har lagt i innkjøpskurven din. En cookie er en liten tekstfil som blir oppbevart på den datamaskinen som du bruker ved bestillingen, og som kun blir brukt til å gjenkjenne deg ved ditt neste besøk. Dessuten bruker Bonnier Publications loggstatistisk programvare.
  Bonnier Publications oppbevarer og overfører personopplysningene i kryptert form.

 8. Trykkfeil m.v.
  Bonnier Publications tar forbehold om feil oppgitte priser og andre trykkfeil, m.v.

 9. Ordrebekreftelse
  Når handelen er inngått, mottar du en ordrebekreftelse per e-post.

 10. Reklamasjonsrett
  Du har to års reklamasjonsrett på PDF-artikler kjøpt hos Bonnier Publications. Ønsker du å reklamere på en PDF-guide, bes du om å rette henvendelsen din til Bonnier Publications kundeservice på adressen oppført i avsnitt 13.

 11. Angrefrist
  Det er 14 dagers angrefrist på PDF-artikler kjøpt hos Bonnier Publications. Fristen beregnes fra den dagen du har mottatt ordrebekreftelsen, med opplysninger om retten til å angre kjøpet, og du har fått adgang til PDF-artikkelen. Hvis fristen utløper på en helgedag, forskyves fristens utløp til neste virkedag.
  Ønsker du å benytte retten til å angre kjøpet av en PDF-artikkel, så skal du innen fristens utløp gi Bonnier Publications beskjed ved å kontakte Bonnier Publications på adressen oppført i avsnitt 13. Du skal også innen fristens utløp, enten per e-post eller brev, returnere PDF-artikkelen til Bonnier Publications. Samtidig skal du ha slettet eventuelle kopier av artikkelen, både i elektronisk og i fysisk form. Hvis du returnerer PDF-artikkelen per brev, er det tilstrekkelig at du innen fristens utløp har levert artikkelen til postvesenet, eller annen virksomhet som har tatt på seg ansvaret for forsendelesen til Bonnier Publications.

 12. Lovvalg
  Med mindre ufravikelige regler foreskriver annet, finner norsk rett anvendelse på evt. tvister mellom deg som kunde og Bonnier Publications.

 13. Kundeservice:
  www.kundeservice.no

Selskapsopplysninger
Bonnier Publications International A/S
Pb 433 Sentrum
N-0103 Oslo
CVR-nummer: 977041066