Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

De fleste hus er utstyrt med vindskier. Det er de bordene som avslutter taket i gavlen, og som beskytter endene på taklektene mot vær og vind. Oppå vindskiene ligger det som oftest et isbord eller et beslag, hvis taksteinene da ikke fortsetter utover kanten på vindskiene, og hindrer vann i å renne ned på baksiden av dem.