Står du foran en takrenovering, kan det kanskje være en idé å bruke det nye taket til å bremse regnvann, eller til produksjon av varmtvann eller strøm. Det finnes flere muligheter:

Grønne tak kan oppta en stor mengde av nedbøren, og dermed avlaste avløpssystemet. Samtidig kan et grønt tak hjelpe huset å holde på varmen.

En annen form for energiriktige tak, kan være med solceller eller varmtvannssystem integrert i selve taket. Les mer her:

SOLCELLER: Takplater lager strøm til huset

ENERGITAK: Taket lager varmt vann

GRØNNE TAK: Grønne tak avlaster avløpssystemet

Gevinsten ved grønne tak, er blant annet at taket kan oppta en stor mengde nedbør, og dermed avlaste avløpssystemet.