Skift forkantbord

Forkantbordet her har råtnet fordi det ikke er satt helt opp under taket. Dermed renner regnvannet inn under og ned i bordet, og det holder ikke særlig lenge.

Bordet må helt av, og et nytt monteres på riktig måte. På grunn av den feilaktige konstruksjonen samler det seg også en masse blader og gamle fuglereder bak forkantbordet. Og det bidrar bare enda mer til å sette gang i forråtnelsesprosessen.

Nå er det bare å måle opp til et nytt forkantbord i hele takets lengde. Taket er 3,45 meter langt og 14,5 cm høyt. Derfor har håndverkeren valgt å bruke et 25 x 150 mm trykkimpregnert furubord.

Det er en stor fordel å kunne nøye seg med et gjennomgående bord når man skal sette opp et nytt forkantbord. På den måten unngår du råte i skjøten. Kjøp derfor et bord som er langt nok. Lengden på bordet markeres og bordet skjæres til, men er ennå ikke klart til endelig montering.

Først må det holdes på plass, og det må markeres hvor bordet kan festes til sperrene. På arbeidsbordet forlenges markeringene vinkelrett ned over bordet, da skruene eller spikerne ikke skal sitte helt i toppen av bordet. Ovenpå bordet er det en god ide å montere et aluminiumsbeslag, som ytterligere er med på å hindre vanninntrenging.

Spikre først beslaget fast i forkantbordets ene ende. Skjøt deretter beslagene, som er laget slik at de klikker sammen med en liten overlapp. Spikre så aluminiumsbeslaget fast tett på begge sider av skjøten, men ikke i selve skjøten. På resten av lengden spikres beslaget ca. for hver halve meter og til slutt ute i den andre enden av forkantbordet.

Nå kan det overskytende stykke beslag sages av med en baufil. Forkantbordet løftes på plass, og beslaget skyves inn under takplatene. Så kan forkantbordet festes med spiker eller skruer. Her bruker vi en spikerpistol med spiker som er tre ganger så lange som bordet er tykt.

Bruker du skruer, holder det at de er dobbelt så lange. I begge tilfeller må skruer eller spiker være rustfrie. Det skal to skruer eller to spiker inn i hver enkelt sperre. Forkantbordet er på plass, og det vil nå ikke være noen mulighet for at regnvann kan trenge seg inn bak treverket.

    Akkurat nå leser andre ...