Har du noe større enn et hageskur eller ei dokkestue som du skal ha takpapp på, så anbefaler vi en tolagsløsning. Det gir dobbel sikkerhet mot vann hvis begge lagene blir lagt ordentlig, slik at de er tette i alle skjøter. Tradisjonelt legges tolagsløsninger av fagfolk, fordi de skal brennes/varmes sammen. Ikke fordi du ikke kan gjøre det selv, men det er mange sikkerhetshensyn å ta når du går rundt på et tak og bruker varme eller gassflamme. Ikke minst når det gjelder brannsikkerhet.

Legg taket kaldt i stedet

Vi synes derfor det er mer relevant for våre lesere å se en løsning som gir et like godt resultat som den profesjonelle klarer, uten å stille de samme sikkerhetskravene. Vi viser hvordan du legger to lag papp, der øverste lag klebes fast uten varme. Som du kan se, legger vi underpappen “loddrett” over mønet. Argumentet for dette er at du unngår vannrette skjøter innerst, hvor innsigende vann vil kunne legge seg og sive ned i underlaget. Med loddrette lengder vil vannet renne av, og ut ved takfoten, der underpappen heller ikke er limt fast. Men det er også mange som argumenter for det motsatte, og vi skal ikke påstå at det ene er mer riktig enn det andre. Det viktigste for deg er å tenke over hvordan du vil gjøre det, og helst konferere med en fagmann hvis du er usikker.