Selvklebende takpapp lyder smart. Du slipper å stå og bakse med sparkel, tjærekost og asfaltlim, fordi både underpapp og overpapp har heldekkende klebeflater. Men helklebing fungerer tradisjonelt dårlig i forhold til bevegelser og blærer i takt med skiftende temperaturer her på berget. Likevel viser vi deg alternativet, med bruk av Adeso Elastoflex, som leverandøren mener er et produkt for fremtiden. Takbelegget fungerer på samme måte som når du drar beskyttelsefolien av et stykke plaster – du drar også folien av papplengdene før du legger dem på. Når du har smurt primer på taket skal den få lov til å tørke, utover dette går det raskt å legge både underpapp og overpapp. Likevel trenger du hjelp til å holde når du drar av folien på baksiden, slik at papplengden ikke flytter seg. Kleberen tar nemlig tak omgående – og du skal nærmest bruke vold hvis du skal trekke den av igjen for å rette opp noe. Skal du legge takpapp på denne måten, må du foreløpig kjøpe det i Sverige eller Danmark, der det anbefales som en enkel løsning for selvbyggere