Jo færre hull du lager i taket, desto mindre risiko har du for at det blir utett. Men noen ganger er det nødvendig å lage et hull – det kan være til en skorstein, eller som her til en takhatt over en utlufting. Heldigvis er det greit å få det til å bli tett rundt takhatter og skorsteiner, bare det gjøres riktig. Og det er det vi viser deg her. Hemmeligheten er at det skal to lag papp til – og massevis av asfaltlim. Det første laget papp er underpapp, som skal tilpasses slik at det kommer rundt takhatten og når ut over hattens bunnplate. Ettersom du ikke kan trekke en lapp med et hull ned over takhatten på grunn av lokket i toppen, er det nødvendig å legge lappen på i to omganger, først en nederste del og dernest en øverste del, som lapper inn over den nederste. Til slutt legges overpapp på, enten i form av lapper som underpappen, eller i form av hele lengder, der det er skåret ut plass til takhatten.