Skift utett nedløpsrør

Hvis vann renner steder det ikke skal, kan det skape store problemer. Derfor skal du sørge for å skifte et utett nedløpsrør. Da blir vannet ledet ordentlig vekk, og du unngår skader som for eksempel råte i treverket i veggen bak.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 time
Pris
500 kroner

Intro

Det er viktig at du beskytter huset ditt mot vann. Vann skal ledes vekk på en forsvarlig måte, slik at det ikke ødelegger noe. Særlig trevegger er sårbare overfor vann, fordi det kan skape råte hvis vannet trenger inn der det ikke skal. Det er overkommelig å skifte kledningsbord, men det er verre hvis den grunnleggende konstruksjonen blir råteskadet. Men det er ikke bare treverk som skades av uønsket påvirkning av vann.

Også murverk kan brytes ned og bli skadet. Er det for eksempel små sprekker i murverket som det kan trenge inn vann i, kan det skape frostsprengninger i veggen om vinteren. Derfor bør du jevnlig gå over huset ditt, og sjekke at vannet blir ledet skikkelig vekk. Takrenner og nedløpsrør er viktige vannavledere. De bør du derfor holde ekstra godt øye med, og utbedre eventuelle skader på dem så raskt som mulig.

Dette skal du bruke

De få tingene som skal brukes er vanlige verktøy, som de fleste gjør det selv-ere allerede har i verkstedet.

  • Baufil
  • Slipepapir
  • Skrutrekker

Veiledning

01
Slik gjør du 6 Trinn

1

Mål opp til det nye nedløpsrøret før du fjerner det gamle. Det skal være cirka 1 cm kortere enn mellom innsnevringene som er ved bøyene øverst og nederst.

2

Avsett målet på det nye nedløpsrøret. Tegn for eksempel opp etter holderen til røret, slik at du er sikker på at streken blir rett rundt hele røret.

3

Kapp det nye nedløpsrøret etter målene dine. En baufil er den beste sagen til jobben. Den skjærer seg skånsomt gjennom røret.

4

Slip med grovt slipepapir på kantene, slik at ujevnheter fjernes. Slip røret på både ytter- og innersiden. Når ujevnhetene er borte, blir det lettere å skjøte rørene.

5

Sett det nye nedløpsrøret på plass – først i bøyen øverst, deretter i bøyen nederst. Den delen av rørholderne som skal sitte på veggen, skrus fast.

6

Klikk fast rørholderne i holderen på veggen, og skru fast nedløpsrøret. En pil på holderne viser hvilken vei de skal vendes. Den øverste holderen skal spenne rundt røret, slik at det ikke faller ned. Den nederste holderen skal bare støtte det.

Video

UTETT NEDLØPSRØR

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...