Når du monterer en plasttakrenne, må du sørge for at det er 1 centimeters avstand fra takrennen og ut til siden av taket. Fagmannen ser på øyemål hvor takrennen skal skjæres over på den andre siden, og markerer stedet med en blyant.

Takrennen skjæres over ved markeringen. I endene av takrennen må det settes på avslutninger. Her brukes to endestykker. Fagmannen setter på endestykkene, og legger takrennen opp på rennekrokene. På den måten sjekker han at det er 1 centimeter luft på begge sider av takrennen.

Når endestykkene skal settes fast, må både takrennen og de enkelte stykker tørkes rene for smuss og fukt. Deretter brukes et spesielt takrennelim, som smøres ut langs innersiden av endestykkene.

Endestykket settes på takrennen, og eventuelt overskytende lim tørkes bort. Når endene sitter fast, kan takrennen monteres på rennekrokene ved å klikke kanten av rennen fast i krokene. Takrennen kan nå utvide seg uten å støte på vindskiene.

Nå er rennen klar til at det blir montert en nedløpskum til nedløpsrøret. Til lengre plasttakrenner kan du med fordel benytte en spesiell ekspansjons-nedløpskum hvor takrennen skyves inn i nedløpskummen og dermed kan bevege seg fram og tilbake i takt med temperatursvingningene.

Inne i ekspansjonskummen finnes det en temperaturskala. Plasserer du takrennen i forhold til den aktuelle temperaturen når den monteres, er du sikker på at rennen kan utvide seg korrekt.

Fagmannen har et lite knep som sikrer at takrennen ikke faller ut av nedløpskummen. Ta en lighter og varm opp kanten av rennen. Når plasten er myket opp, bøyes det et lite hakk nedover.

Nå kan ikke takrennen skyves lengre ut enn til det lille hakket. Sørger du for tilstrekkelig med luft, er du sikker på at takrennene fungerer optimalt uansett temperatur.