Det følger alltid en veiledning med steinene. Og i veiledningen står det nøyaktig hva avstanden skal være. Vær veldig oppmerksom på dette – det er nemlig forskjellig fra type til type. Her skal fagmannen legge betongtakstein, og han vil montere med klips.

Det finnes forskjellige typer klips. Valg av type er en smakssak. Denne klipsen klemmer taksteinen fast til lekten, så her behøver man ikke å bruke verktøy. Men fagmannen foretrekker å benytte disse klipsene, som spikres fast til lekten.

Start med å legge steinene fra bunnen av taket. Det er viktig at du kontrollerer at steinene ligger helt tett i falsene, så taket er tett. Klipsens lille beslag legges i falsen, og den andre enden slås fast i lekten.

Som man ser, holder klipsen fast i to teglstein om gangen. Det bankes klips til annenhver tegl, mens alle tegl i sider, topp og bunn MÅ bindes. Taksteinene skal legges fra høyre mot venstre, så passer det med falsen på taksteinene.

Vil du legge betongtakstein, må taket ditt minimum ha en helling på 22 grader. Betongtakstein kan benyttes til både garasjer og skur. Benyttes det undertak, er de også velegnet til helårsboliger.