For å markere hvor hullet skal være, settes nedløpskummen på, og det tegnes opp med en blyant. Deretter skjæres det to hakk med en baufil i midten av hullet. De to snittene må ikke treffe oppstrekingen av hullet.

Takket være de to snittene kan fagmannen nå klippe langs oppstrekingen med en platesaks. Kantene files hele veien rundt, for å få en pen avslutning. Settes nedløpskummen på, ser man tydelig at hullet har den helt riktige størrelse.

Man kan lett fristes til bare å skjære et stort hakk med en baufil. Og selv om det er både lettere og raskere, så gir det et langt dårligere resultat. Fagmannen skjærer ned langs oppstrekingen med baufilen på begge sider av hullet.

Setter man de to hullene opp mot hverandre, kan man tydelig se forskjellen. Monteres nedløpskummen, kan man se de to stygge kantene på sidene. Umiddelbart gjør ikke dette noe for nedløpets funksjon, men vil du gjerne sette en bladfanger i hullet, vil dette være umulig på grunn av hullene.

Når nedløpskummen skal settes fast under hullet, tørkes både den og takrennen rene. Limet påføres langs alle fire kanter på nedløpskummen, og det monteres under hullet ved å få det til å gripe fast bak takrennen og deretter presse det opp mot takrennen. Det er nå montert nedløpskum på takrennen, og man kan lett sette fast et nedløpsrør.