Løvfangeren er lett å montere, og settes simpelthen ned i hullet hvor nedløpet er. Sørg for at de to vingene peker i retning av takrennen. Nå vil løv og småkvister ikke kunne falle ned i hullet og stoppe til røret.

Det er viktig at hullet som er laget i takrennen er så rundt som mulig, ellers vil løvfangeren sitte dårlig fast. Løvfangeren kan monteres på ganske få minutter, og spare deg for tette nedløp. Men du slipper likevel ikke å måtte rense takrennen jevnlig.

Til det bør du investere i et takrennenett. Start med å måle avstanden mellom taket og ytterkanten av takrennen. Dette målet avsettes på takrennenettet. Takrennenettet kan nå lett skjæres til med en hobbykniv.

Her smører vi litt flytende såpe på takrennekanten for lettere å kunne sette fast nettet. Er nettet skåret til så det passer, er det en smal sak å sette det fast på takrennen.

Nettet monteres lett ved å presse profilen på nettet inn over kanten på takrennen litt etter litt. Har du en lang takrenne, setter du bare flere nett i forlengelse av hverandre. Nå kan ikke løvene falle ned i takrennen, og du slipper å måtte rense takrennen jevnlig.