Lapp det gamle undertaket

En liten sprekk i en takstein kan ødelegge hele taket hvis du ikke skifter ut steinen i tide. Se her hvordan du utbedrer skaden på et undertak av takbord.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 timer
Pris
350 kroner

Intro

Er det først skjedd en skade på en takstein, så varer det ikke lenge før det begynner å trenge inn vann. Og med tiden vil undertaket også bli ødelagt. Ofte er det vanskelig å se om en takstein har sprukket, dermed oppdages problemet først når vannet begynner å renne ned på innsiden.

Du trenger ikke å legge et helt nytt tak, men før du skifter den eller de defekte taksteinene, skal du reparere undertaket. Det er ikke vanskelig – følg med på de neste sidene, der vi viser deg hvordan du gjør det, trinn for trinn. Det er viktig å utbedre skaden med en gang du oppdager den, for hvis det førstgår råte og sopp i taksperrene, blir jobben veldig omfattende. Og kostbar!

Veiledning

01
Skadens omfang 5 Trinn

På baksiden av denne verkstedbygningen fant vi et par sprukne takstein. Vi hadde sett fuktgjennomslag på himlingen, så vi var klar over at det var en lekkasje, men det var ikke planen å skifte hele det gamle taket før om et par år.

For å begrense skadene på under taket, og resten av takkonstruksjonen, måtte vi fjerne takstein og -papp, slik at vi kunne finne ut hvor stor skaden var.

1

Fjern de skadede steinene. De skal bare løftes av og kasseres. Fjern også stein som er i orden, slik at du får frilagt hele området på undertaket som er angrepet.

2

Avdekk skadens omfang. Stikk gjennom pappen med en kniv, og finn ut hvor mye av taket som er råttent. Her er fuktskaden enkel å se som et mørkt skjold.

3

Sag vekk dårlig tre. Her er det en lekt som må fjernes, men også sløyfer (avstandslister) som er begynt å råtne, skal sages vekk. Bruk en håndsag.

4

Skjær vekk underpappen rundt skaden. Sørg for å få frilagt alt det fuktige treverket, slik at du kan bedømme skadens omfang. Her kan du se hvordan fukten har spredd seg inn under pappen, slik at undertaket er angrepet av råte.

5

Advarsel: Bruk ikke bord med bark på kantene til undertak. Det var brukt her. Barken er et opplagt bosted for insekter og skadedyr, spesielt når det kommer fukt til. Fjern barken, eller kjøp noen dyrere bord.

02
Fjern det råtne treet 3 Trinn

1

Fjern eventuelt flere takstein og lekter. Du kan bli nødt til å utvide området, ettersom du skal helt ut og sage i friskt tre. Pass på steinene, de skal brukes igjen.

2

Sag hull i undertaket. Du skal ikke være beskjeden. Alt det råtne treverket skal vekk, slik at du ikke etterlater råte som kan angripe de nye bordene.

3

Skjøtene skal ligge på sperrene. Skjær av lekter og undertak midt på en sperre, slik at du har noe å spikre i. Fjern også gamle spiker, slik at du kan stikke den nye pappen inn under den gamle.

03
Reparer undertaket 7 Trinn

Når alt det gamle, råtne treverket er skåret vekk, og du bare har friskt tre igjen, er det tid for å tilpasse de nye bordene.

Sørg for at de har samme tykkelse som de gamle bordene. Er de en anelse for tynne, så klosser du dem opp i nivå med et par biter takpapp eller noe annet du har for hånden. Sørg også for at de passer nøyaktig i lengden, og spikre dem deretter fast til sperrene.

1

Sag til de nye bordene. Her er det brukt rupanel med fjær og not, men det kunne også ha vært takplater for undertak. Det viktigste er at du finner riktig tykkelse, som svarer til det gamle undertaket.

2

Spikre fast bordene i sperrene. Passer ikke tykkelsen på bordene eksakt, må du klosse dem litt opp. Det siste bordet skjæres gjennom på langs med en sirkelsag, slik at det flukter med resten.

3

Mål opp takpappen. Legg opp rullen, og mål opp slik at du har store overlappinger i alle sider. Skjær til pappen.

4

Dytt pappen inn under den gamle. Sørg for at den kommer så langt inn som mulig, og at den ligger helt glatt.

5

Så skal skjøtene tettes. Løft den gamle pappen, og legg 2-3 tykke striper tetningsmasse inn mellom de to lagene med papp. Trykk det godt fast.

6

Spikre fast pappen med pappspiker. Her bruker vi 20 mm spiker, men de finnes i mange forskjellige lengder, avhengig av underlaget. Spikre sikk-sakk. Da blir tettingen i skjøten bredere enn om du bare spikrer rett fram.

7

Spikre pappen ned over kanten. Vi spikrer pappen over kanten her, for slik er det gamle taket laget. Du kan også bruke et takfotbeslag som du kleber pappen fast på. Beslaget leder vannet direkte ned i takrennen.

04
Gjør ferdig jobben 4 Trinn

Når undertaket er lagt, tettet og spikret, mangler du bare sløyfer og lekter, før du kan legge taksteinene tilbake på plass. Det er viktig at de nye sløyfene og lektene har samme dimensjon som de eksisterende, ettersom taksteinene ellers ikke vil komme til å ligge riktig. Og dermed er du like langt, for enten kan sterk vind rive dem av, eller så kan hardt regnvær slå inn mellom steinene.

Mål de eksisterende sløyfer og lekter nøyaktig. Hvis du ikke får tak i materialer med samme dimensjon, så kjøp noen som er en anelse for store. Da kan du tilpasse materialene selv med en høvel eller med en bordsirkelsag.

1

Sjekk materialmålene. Dimensjoner på materialer kan variere. Særlig fra gammelt til nytt. Sjekk derfor målet på de gamle sløyfene og lektene før du kjøper nye. Du kan bli nødt til å tilpasse nye materialer.

2

Spikre på lektene. Her har vi brukt 36 x 68 mm lekter, som er skjært ned til 25 x 50 mm, slik at de tilsvarer de gamle lektene. Skal du bruke mange lekter bør du bruke en bordsirkelsag - det er mye å høvle ...

3

Nederste lekt er tykkere. Den skal bygges opp, fordi den nederste taksteinen ikke har noen annen stein å hvile underkanten på. For å få steinen rettet opp, legger du på en ekstra, tilpasset lekt.

4

Undertaket er klart. Nå gjenstår det bare å legge taksteinene på plass igjen. Taket skal fornyes om et par år, men inntil videre har vi forhindret ytterligere skader på takkonstruksjonen.

Materialer

• Takpapp
• 21 x 95 mm rupanel med fjær og not
• Pappspiker, 20 mm
• 36 x 68 mm lekter, skjært ned til 25 x 50 mm
• Tetningsmasse

Tidsforbruk

Et par timer, men regn med en formiddag totalt sett.

Pris

Cirka 350 kroner - og da har du både papp og spiker til overskuddslageret ditt.

Vanskelighetsgrad

Dette er ikke vanskelig hvis du følger anvisningene våre.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Undertak