Men som du skal se, har håndverkeren vår en god og sterk løsning på problemet. Til å lage en hjørnestolpe som matcher det gamle rekkverket, bruker vi en stakittspile, slik at hjørnestolpene får samme avrundede profil som resten av rekkverket.

Konstruksjonen lages med 28 x 95 mm furubord, som gir et like sterkt hjørne som en kraftig stolpe.

Når toppen er rundet av, legges bordet opp til terrassen, og det markeres så hvor det skal festes. Da terrassen er laget med et lite utstikk, blir han nødt til å skjære av dette stykket, så hjørnestolpen kan komme helt inn til terrassebordene og få best mulig støtte.

Det lille stykket sages av med stikksagen i to omganger, så det blir helt nøyaktig. Hakket sikrer samtidig at bordet ikke kan bevege seg sideveis. Høyden fra den gamle stakitten avsettes på det nye hjørnebordet. Stolpen plasseres og festes med en enkelt 6 x 60 mm rustfri skrue, som ikke skrus helt inn.

Med et vater forsikrer håndverkeren seg om at stolpen står helt rett før skruen skrus helt i. Deretter skrus det skruer i nederste del, så bordet sitter fast med i alt fire skruer.

Håndverkeren måler bredden mellom stolpene, og sager til et stykke av det gamle rekkverket, så det passer i hullet. Rekkverket skal løftes litt opp fra terrassegulvet, dels fordi det ikke står og suger vann, dels fordi det skal ha samme luft under som det gamle rekkverket.

Her bruker vi en tynn list til å holde rekkverket på plass mens det festes til hjørnebordet med to skruer.

På innersiden festes rekkverket også med et par skruer, som skal skrus skrått i for å få godt feste i stolpen. Den andre stolpen skjæres til og monteres på samme måte, og i løpet av en ettermiddag kan du lage et nytt og stabilt rekkverk som passer til husets stil.