Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Plantereolen er bygget opp rundt en bunnramme og to hyller. Du starter med å bygge bunnrammen, som skal kunne bære tunge planter, og som derfor skal være ekstra solid laget. Ved å sette trekantede klosser inn i bunnrammens hjørner, og ved å plassere en tverrstiver under bunnhyllens bord, får du en solid hylle.

Hyllebordene består av 21 x 95 mm glattkant, delt på langs, slik at de måler 21 x 45 mm. For å sikre stabiliteten forsynes konstruksjonen med to tverrgående avstivinger, som samtidig danner bakkant for de øverste hyllene, slik at plantene ikke kan falle ut på baksiden.