Lett
Vanskelig

Til forskjell fra 230 V belysning som krever en autorisert el-installatør, kan du installere 12 volt belysning selv hvis du vil ha lys utendørs. Og med de nye LED-lampesystemene har det blitt svært lett. Selvsagt må du være nøyaktig og tenke deg om slik at ingen ledninger kommer i klem eller skades på annen måte, men så lenge du følger veiledningen til produsenten, bør det ikke oppstå noen problemer. Har du en terrasse med lukket sokkel, kreves det litt ekstraarbeid med å lukke opp og trekke ledninger, men følger du rådene våre, bør det ikke oppstå så store problemer.

LES OGSÅ: Galleri med 11 utelamper