Byggeveiledning
Lett
Vanskelig
De smarte beslagene løser det evinnelige problemet med for lav høyde på overbygde terrasser.

De smarte beslagene løser det evinnelige problemet med for lav høyde på overbygde terrasser.

Dette taksystemet selges ikke i Norge, og må kjøpes i Tyskland. Takbeslagene er fra Profi Metall & Technik (www.profimetalltechnik.de).

Her brukes de sammen med et overbygg som er kjøpt som byggesett (inkl. alle deler) på www.gutta.de. Totalmålet på takoverbygget vi viser her er 406 x 426 cm.

Beslagene kan eventuelt brukes sammen med et takoverbygg du bygger fra bunnen selv.

Beslagene plasseres oppå taket, slik at det både blir god høyde på takoverbygget og en ordentlig helling på taket.

Beslagene plasseres oppå taket, slik at det både blir god høyde på takoverbygget og en ordentlig helling på taket.

Last ned gjør det selv-veiledningen

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du lager et takoverbygg med de smarte beslagene. Du skal være forsiktig når du løsner taksteinene, og nøye med solid innfesting av beslagene. Vi gjennomgår hvordan du:

  • fjerner takstein
  • monterer takbeslagene
  • monterer tverrholdere og stolper
  • setter opp sperrene
  • monterer takplatene