Det finnes etterhvert utallige beslag og system, som kan sikre deg en terrasse uten synlige skruer. Oftest skrus det nedenfra, slik at skruene ikke går gjennom og lager hull i terrassebordenes overside. Men skruene kan skjules på andre måter og skape et maritimt utseende i seg selv med propper. Proppene bores ut av et terrassebord og brukes til å skjule skruehullene. Resultatet er flott, men tidkrevende. Her viser vår ekspert deg hvordan oppgaven gjøres i noen terrassebord som er 140 x 25 mm.

LES OGSÅ: Terrassebord - hvilket tre er best?