Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Denne terrassen utnytter hver lille stump av bordene dine. Det skyldes den litt utradisjonelle måten vi legger bordene på. I stedet for å legge bordene på langs eller tvers av terrassen, legger vi dem på skrå. Men ikke bare det; vi kapper og snur retningen på bordet flere ganger. Det som kunne vært en stor, jevn treflate, blir derfor i stedet en spennende mosaikk, gjennomskåret av åpne skrå snitt.