Lett
Vanskelig

De fleste som har bygget en treterrasse, har oppdaget at et eller flere terrassebord – til tross for alle anstrengelser – ikke alltid ligger rett. Dette gjelder også bord av harde materialer, som f.eks. kebony.