Den grønne toppkilen og den blå mellomkilen griper fast i hverandre med små tagger, så høyden låses fast. Til venstre er det blå mellomstykket løftet opp på et svart bunnstykke, for å skape en høyere søyle.

Den grønne toppkilen og den blå mellomkilen griper fast i hverandre med små tagger, så høyden låses fast. Til venstre er det blå mellomstykket løftet opp på et svart bunnstykke, for å skape en høyere søyle.

Heretter kan du slutte å stable terrassen du lager på en ustabil haug av tilpassede betongstein, bordbiter og murpapp, som raskt ramler ned igjen.

Du kan heller gjøre jobben med noen smarte kiler og klosser av plast, som er raske å sette opp og justere, til terrassen ligger helt rett. Fester du dem til underlaget, vil de de bli stående så lenge underlaget holder.

Bygg terrassen på "Legoklosser"

Kilesystemet vi viser her, er et av flere alternativ til oppklossing av en terrasse.

Disse kilene består av noen få elementer, som kombineres til alt mellom 3 og 28 cm høye klosser, som låses sammen med terrassen med skruer. De er laget for innendørs gulv, men i skyggen under terrassen holder de minst like lenge som terrassen, uten å ødelegges av verken sol, fukt eller andre ting.

Kiler og bunnstykker til alle størrelser

Bunnstykker og kiler i forskjellige høyder gir stabile klosser i høyder fra 3 til 28 cm.

Klossene i dette systemet bygges opp over og under det blå mellomstykket. På den skrå overflaten fanger og låser mellomstykket toppkilene, slik at de gir en vannrett flate. Undersiden kan samtidig gripe tak i et bunnstykke.

Høydejusteringene gjøres med kiler i forskjellig størrelse, i tillegg til å tilføye bunnstykker. Taggene på skråflatene finjusterer høyden.

Kiler og bunnstykker til alle størrelser :
Med den minste toppkilen, kan du bygge en kloss på mellom 32 og 48 mm. Tennene på de skrå flatene låser kilene til hverandre, og slissen sikrer at de ikke glir ut til siden.
Den mellomstore toppkilen rekker fra 32 til 58 mm.
Den store toppkilen rekker fra 48 til 75 mm. Tilføyer du bunnstykker, kan klossen bli opp til 281 mm.
Storebroren i systemet når opp til 138 mm – med bunnstykker opp til 313 mm.

Smart app hjelper deg

Søker du på Knudsen Kilen i App Store eller Google Play, finner du en egen app som beregner hvor mange oppklossinger av hvilken type du har bruk for til et prosjekt, slik at du lage deg en oversikt.

Norsk forhandler av Knudsen kilen er Svema AS, som holder til i Ski, utenfor Oslo.