Fest først stolpe og bjelke med en lang skrue med torxhode. Skruen skal senere ut igjen, så derfor velger håndverkeren torx, dermed er han sikker på å kunne skru den ut igjen. Med et 16 mm spiralbor borer han gjennom stolpen og langt inn i bjelken.

Det kan være nødvendig å kjøre boret litt fram og tilbake, slik at tresponet kommer ut av boret. Som man ser er det boret ca. 15-20 cm inn i bjelken, noe som skal være nok til å gi et solid feste.

Nå skal rundstokken på plass. Smør trelim både i hullet og på rundstokken. Limet må være godkjent til utendørs bruk.

Rundstokken er, i likhet med spiralboret, 16 mm i diameter, og med en hammer bankes den så langt inn som mulig. Tørk av det overskytende limet med det samme, og skru ut den lange skruen.

For å oppnå en stabil sammenføyning, må det monteres to rundstokker. Derfor må det bores enda et 16 mm hull. Arbeidsprosessen er nøyaktig den samme som før.

Et lite knep kan være å spisse rundstokken litt i den ene enden, så glir den lettere inn i hullet og fordeler limet bedre.

Bruk alltid rundstokker av ubehandlet mykt tre, for eksempel furu, når du skal bruke dem til sammenføyninger. De utvider seg nemlig litt, og biter seg dermed bedre fast, i motsetning til rundstokker av hardt tre.

Sag av endene på rundstokkene med en fintannet håndsag, og avslutt med en rasp eller et stykke sandpapir. I stedet for kjedelige metallbeslag, har du nå en flott og klassisk treforbindelse, som holder minst like godt.