Forbindelsen er ikke bare sterk, den er også ganske enkel å lage. Du behøver i første omgang ikke bruke en tommestokk til å måle opp med. Det er mye bedre og lettere å bruke selve bjelkene til å streke opp etter.

På den måten tar du høyde for at treverket kanskje ikke overholder nøyaktige dimensjoner. Strek opp bredden av den øverste bjelken på den nederste.

Strek så opp bredden av den nederste bjelken på den øverste. Da begge bjelkene er 98 mm høye, måler håndverkeren halvt ned – altså 49 mm – på den ene bjelken og avsetter dybden av hakket.

For å få en nøyaktig oppstreking, bør du benytte en bordvinkel til å streke opp markeringene med. Merk deg at det strekes opp på begge sider av bjelken. I bunnen brukes bordvinkelen til å forbinde de to loddrette strekene, slik at du kan se hvor langt ned det skal sages.

Takket være den grundige oppstrekingen, er det ganske enkelt å sage ut klossen. Her benytter vi en vanlig håndsag med et godt, skarpt blad. Følg strekene nøye, og pass på å ikke sage for dypt.

Legg merke til at håndverkeren holder sagen vannrett, så han skjærer i samme dybde både på forsiden og baksiden. Stopp sagingen et par millimeter før streken. Det siste stykket skal nemlig stemmes vekk, for å arbeide med stemjernet er mer nøyaktig enn med sagen.

Vend stemjernet med den skrå flaten oppover, og markér med et par lette slag på oppstrekingen på begge sider.

Nå kan klossen med ganske få slag bankes ut. Klossen er brukket av med treets fibre, så for å få en ren flate, må hakket renses med stemjernet. Mål bjelken fra utskjæringens bunn, og avsett dette målet på den andre bjelken.

På den måten er du sikker på at høyden på de to bjelkene, når de er satt sammen, tilsvarer høyden på en hel bjelke. Oppstreking foretas for øvrig like grundig som på den første bjelken, før man sager og klossen stemmes ut.

Når du har saget, stemt og renset det andre hakket like grundig som det første, kan de to bjelkene monteres. Og som man ser, passer de perfekt inn i hverandre. Halv ved-forbindelsen er ferdig, holdbar og flott.